Hitta hit

Adress

Vårbergsvägen 41-43 127 45 Skärholmen

Telefontider:

Måndag-Torsdag: 07.00-10.00 14.00-16.00 Fredag: 07.00-10.00

08-556 47 800


Expedition

Joakim Steinholtz

Rektor

070-760 55 04
joakim.steinholtz@vasterholm.se

Camilla Tenggren

Bitr. Rektor

070-710 94 34
camilla.tenggren@vasterholm.se


Charlotte Ahlberg

Bitr. Rektor

070-710 04 68
charlotte.ahlberg@vasterholm.se

Palmina Pepelar

Bitr. Rektor

072-389 43 64
palmina.pepelar@vasterholm.se

Lina Silverklippa

Skolsköterska

070-710 05 68
lina.silverklippa
@vasterholm.se

Daniel Pettersson

Kurator

070-732 53 81
daniel.pettersson
@vasterholm.se

Nina Aleksic

Kurator

070-961 01 23
nina.aleksic
@vasterholm.se

Helen Shabo

Kurator

072-078 01 67
helen.shabo
@vasterholm.se

Ambo Makakala

SYV

072-156 27 17
mupinga.makakala
@vasterholm.se

Rakel Hanna

SYV

072-156 25 88
rakel.hanna
@vasterholm.se

Sandra Lundström

Expedition

072-156 26 08
sandra.lundstrom
@vasterholm.se

Per-Åke Franklind

Verksamhetsutvecklare

070-710 02 69
per-ake.franklind
@vasterholm.se

Marko Vastamäki

Fastighetsförvaltare

070-710 69 06
marko.vastamaki
@vasterholm.se

Emelie Bondeson

IT-ansvarig

070-760 77 20
emelie.bondesson
@vasterholm.se

Köket

Restaurang Skeppet

070-741 46 47
denise.drott
@vasterholm.se


 

Kontakta huvudmannen

Hur kan vi förbättra Västerholms Friskola?

Västerholm vill bli en ännu bättre skola. Därför är det viktigt för oss att och veta vad du tycker är bra och dåligt.

Vad skulle du vilja ändra på?

Skriv ner dina synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring . Dina åsikter kommer att användas som en del i vårt arbete att förbättra Västerholm. Observera att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter överklagande av myndighetsbeslut.

Vad händer med din synpunkt?

Enligt 4 kap. 8 § SkolL kommer dina synpunkter kommer att behandlas och följas upp av vår huvudman.

Uppger du namn och kontaktuppgifter är vår ambition att du ska få ett svar inom fem arbetsdagar.

Tack för din hjälp!

*****************************************

Om ni är flera som anmäler kan du fylla i samtligas namn i namnfältet. Skriv då kontaktpersonens namn först och ange dennes kontaktinformation i de övriga fälten.

Du kan vara anonym, men vi har större möjligheter att hjälpa dig om du anger namn och kontaktuppgifter.
*Obligatorisk
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Du måste godkänna för att kunna skicka in formuläret
  Det här är en obligatorisk fråga
  Skicka aldrig lösenord med Google Formulär