Elevinflytande

Elevråd

Alla elever ska ha möjlighet till inflytande på sin skola. På Västerholm har alla elever ett klassråd, ca. var 8’e vecka. Klassens representant tar frågorna vidare till elevrådet. I elevrådet deltar en representant från varje klass, där ordförande och sekreterare är från årskurs 9.

Med på mötet är samordnade vuxna från respektive stadie. Ordförande och sekreterare möter sedan rektor och lyfter fram elevrådets punkter. Punkter gällande skolmatsalen tas upp i matrådet.


Elevkåren

Västerholms elevkår består av elever som frivilligt sökt till kåren och blivit utvalda av kåransvarig i samråd med lärare. Medlemmar i elevkåren ska vara goda förebilder för andra elever. Elevkåren har möte varannan vecka eller oftare vid behov. Med på mötet är kåransvarig pedagog. Ordförande och sekreterare på mötet väljs från gång till gång.

Syftet med elevkårens arbete är att öka trygghet och trivsel på skolan och planera och genomföra olika aktiviteter som stärker skolandan.

Exempel på aktiviteter som har genomförts tidigare:
Halloweenfest
Alla Hjärtansdag-firande
Filmvisningar
Talangjakt

Om du har frågor eller önskemål så går det bra att prata med någon av kårens medlemmar eller maila oss på elevkaren@vasterholm.se


Elevskyddsombud

Elevskyddsombuden har möjlighet att samverka med skolledningen och delta i forum där eleverna kan påverka sin egna arbetsmiljö. Elevernas arbetsmiljö omfattar både den fysiska och den psykosociala miljön. 

Elever på skolan kan vända sig till elevskyddsombuden som en väg att få stöd av skolan. 

Elevskyddsombuden har tystnadsplikt. Det innebär att om en elev berättar något känsligt för elevskyddsombudet, ska elevskyddsombudet hålla förtroendet och bara föra det vidare till rätt personer. Det kan vara till skolans rektor, trygghetsteam, kurator, skolsköterska eller en lärare. Elevskyddsombuden får aldrig föra känslig information vidare till andra elever.

På Västerholm är vi stolta över att vi har fyra elever som är elevskyddsombud. Maira och Wilma från år 8 och Mariam och Rachinal från år 9.

För att komma i kontakt med elevskyddombuden går det bra att maila till elevskyddsombud@vasterholm.se