Elevkåren

Västerholms elevkår består av elever som frivilligt sökt till kåren och blivit utvalda av kåransvarig i samråd med lärare. Medlemmar i elevkåren ska vara goda förebilder för andra elever. Elevkåren har möte varannan vecka eller oftare vid behov. Med på mötet är kåransvarig Bella. Ordförande och sekreterare på mötet väljs från gång till gång.

Syftet med elevkårens arbete är att öka trygghet och trivsel på skolan och planera och genomföra olika aktiviteter som stärker skolandan.

Exempel på aktiviteter som har genomförts tidigare:
Halloweenfest
Alla Hjärtansdag-firande
Filmvisningar

Kommande aktiviteter:
Alla Hjärtansdag-firande 14/2
Filmvisning 22/2
Talangjakt i maj

Om du har frågor eller önskemål så går det bra att prata med någon av kårens medlemmar eller maila oss på elevkaren@vasterholm.se