Elevråd

Alla elever ska ha möjlighet till inflytande på sin skola. På Västerholm är högstadiets elevråd organiserat på följande sätt:

Klassråd

 • Alla klasser har ett klassråd. Mötet följer en specifik mall.
 • I början av varje läsår utser klassen en representant som för deras talan i elevrådet. Representanten är även sekreterare på klassrådet.
 • Eleverna utser en ordförande som håller i mötet och delar ut ordet.
 • Klassens representant tar frågorna vidare till Elevrådet.
 • Med på mötet är en lärare.
 • Möten ca: var 8:e vecka.

Elevrådet

 • En representant från varje klass medverkar.
 • Ordförande och sekreterare är från årskurs 9.
 • Med på mötet är samordnande lärare.
 • Möten ca: var 8:e vecka.
 • Alla punkter som tas upp tas vidare, antingen till berörda arbetslag, matrådet eller till rektor.
 • Två representanter från varje årskurs tar med sina årskursspecifika frågor till ett möte med sina undervisande lärare
 • En representant från varje årskurs tar med sig frågor gällande mat till matrådets möten.
 • Varje möte följs upp av ett möte med rektor där ordförande och sekreterare lyfter fram elevrådets punkter.
 • Syftet med elevrådet är att öka elevernas inflytande.