Uppdatering 16/3: Information om Covid-19 (Coronavirus)


mars 16, 2020 3:20 e m av Emelie Bondesson

Västerholms Friskola AB  följer noga rapporteringen om coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som i nuläget bedömer risken för allmän smittspridning i Sverige till mycket hög, men att det inte finns någon anledning till att barn/elever som inte uppvisar några symtom ska stanna hemma från skolan. Däremot bör man vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och vid uppvisande av sådana symtom sjukanmäla sitt barn och kontakta 1177 Vårdguiden.

Regeringen har öppnat för en ökad flexibilitet för huvudmannen med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19). Den nya skolförordningen kan användas när en skola behöver stänga eller har hållit stängt till exempel på grund av att en stor del av personalen är frånvarande på grund av covid-19 eller efter samråd med smittskyddsläkare.

Den förordning som regeringen har beslutat om kan tillämpas i fyra olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skola stängd

  • på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten,
  • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning,
  • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat eller
  • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Förordningen får alltså inte användas för enstaka elever, för grupper av elever eller när en skola stänger av andra skäl, till exempel att många elever är frånvarande eller att det finns oro bland elever och vårdnadshavare.

Folkhälsomyndigheten gör återkommande riskbedömningar. Mer information och löpande uppdateringar om coronaviruset finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/

För mer information om hur covid-19 påverkar skolverksamhet, besök https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19—information-till-skolor-och-forskolor#Fragorochsvar