Uppdatering 17/3: Information om Covid-19 (Coronavirus)


mars 17, 2020 3:24 e m av Emelie Bondesson

Västerholms Friskola AB följer noga rapporteringen av coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som i nuläget bedömer risken för samhällspridning i Sverige till mycket hög. Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten rekommenderar 2020-03-17 att alla gymnasieskolor, komvux, yrkeshögskolor samt högskolor ska gå över till fjärr- och distansundervisning för att begränsa smittspridningen av coronaviruset (covid-19).

Just nu finns ingen liknande rekommendation för grundskolor. Skolan är öppen. För grundskolan gäller den särskilda förordningen som beslutades av regeringen 2020-03-16. Om du vill läsa om den nya förordningen för skolor som regeringen fattade beslut om den 13 mars så hittar du informationen här. 

Vi förbereder dock Västerholm för en snabb omställning till att eleverna ska kunna utföra sitt skolarbete hemma om myndigheterna rekommenderar det. 

Du som vårdnadshavare kan förbereda dig och ditt barn på att arbeta med skolarbetet hemma genom att prata om vikten av att fortsätta arbeta med skolarbetet även om man inte kan vara i skolan. Information om vad varje klass från förskoleklass till årskurs 9 ska arbeta med under veckan finns att läsa i Admentum. Från och med denna vecka kommer vi att  skicka ut en veckoplanering till alla elever. Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare tar del av denna. 

Du som vårdnadshavare ansvarar för att skolböcker och arbetsuppgifter som ditt barn behöver tas hem. Elever i årskurserna 4-9 ska ta hem sin skoldator och laddare efter varje skoldag. Läraren kommer att ha en kontinuerlig kontakt med er för att säkerställa hur arbetet med skoluppgifterna fortlöper.

Är ditt barn hemma på grund av sjukdom eller av andra omständigheter så möjliggör vi som skola för ditt barn att utifrån ork kunna fortsätta följa med i undervisningen genom att arbeta med sina skoluppgifter.

Om du har frågor ber vi dig att ringa till växeln istället för att komma in på expeditionen för minimera risk för smittspridning. Du når skolan på telefon 08 556 47 800.

Alla elever och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Alla ska stanna hemma i två dagar efter att man blivit symtomfri. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 

Svar på många frågor om coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan också ringa 11313.