Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola. Vi vill så snabbt som möjligt ta hand om dina synpunkter och rätta till fel.

 

En synpunkt innebär att förväntningar på Västerholms verksamhet 

  • inte har uppfyllts
  • har uppfyllts mer än väl (beröm)
  • eller att någon har ett förslag som berör kvaliteten i Västerholms verksamhet

 

Ett klagomål innebär att Västerholm inte uppfyller krav och mål som anges i olika författningar, till exempel skollagen.

Ett klagomål är alltid av negativ karaktär och gäller en elev alternativt en generell situation. Västerholm är skyldiga att svara dig, utreda ärendet och att komma med ett förslag på åtgärd om det behövs.

Klagomål kan framföras till 

  • skolpersonal
  • skolledare
  • huvudman

 

Detta formulär kan användas för snabbare hantering

Inkomna ärenden tas emot hos huvudmannen. Rektor och skolchef beslutar om vem som ska svara på ditt ärende och hur ditt ärende ska hanteras i verksamheten.

Om du har lämnat dina kontaktuppgifter kommer vi att bekräfta att vi har tagit emot ditt ärende och återkoppla så snart ärendet har utretts eller om kompletterande information behövs. 

 

Om du inte är nöjd med vårt svar

  1. I första hand vänder du dig till den person som har återkopplat ärendet. 
  2. Om du ändå inte är nöjd med svaret kan du använda formuläret igen eller skicka e-post till skolchef@vasterholm.se