Om skolan

I vår skola går över 840 elever från förskoleklass till år 9. Där möter de över 120 medarbetare som gör allt för att skoldagen ska bli så bra som möjligt.


Lågstadiegården
Mellanstadiebyggnaden
Skymt av högstadiet mellan grönskande träd

Det viktigaste för oss är att eleverna känner sig trygga när de är i skolan. Därför jobbar vi med så kallad samlad skoldag som innebär att alla elever i respektive stadium börjar och slutar samtidigt.

Från förskoleklass till år 3 går man på lågstadiegården, och när skoldagen är slut finns fritids i samma lokaler.

Mellanstadiet har en egen byggnad där barnen finns från år 4 till år 6. I byggnaden finns också rejäla utrymmen och massor med aktiviteter för eftermiddagsverksamheten.

På högstadiet har vi skapat möjligheter för att elever och vuxna ska kunna mötas även utanför lektionstid. Eleverna kan umgås och spela spel på café Nian, som drivs av elevkåren. De har även möjlighet att spela biljard eller träffas i skolans grönskande trädgård. Skolans boksamlingar har fått en gemensam placering i biblioteket i högstadiets byggnad, dit alla skolans barn är välkomna att låna böcker. Biblioteket är bemannat på heltid.

Vid sidan av trygghet vill vi också satsa extra på skolans miljö. En miljö som präglas av omtanke och är välordnad och prydlig tror vi skapar goda förutsättningar för inlärningen. Det sänder också en signal om att skolan är viktig. Vår skola ligger i ett stort parkområde. Vi har två stora parkeringar för anställda och föräldrar på besök. Skärholmens centrum med bussar och tunnelbana ligger på några minuters promenadavstånd. Fortlöpande underhåll och renoveringar av skolans lokaler och yttre miljöer bidrar till en modern och trevlig skolmiljö.

Västerholm har:

  • En matsal som lagar och serverar över 900 luncher varje dag till elever och medarbetare som äter tillsammans.
  • En stor aula där vi kan samlas och se på teater eller höra föreläsningar.
  • Tre idrottssalar och våra NO-salar har nyligen moderniserats och rustats upp.
  • Trevliga klassrum, grupprum och laborationssalar.
  • Tekniksal, studierum samt en grönskande innergård med bänkar och bord.
  • Ett elevcafé med biljardbord och andra spel där alla samlas, såväl elever som medarbetare.
  • Frukost för alla medarbetare, elever i år 4-9 och elever i F-3 som är inskrivna på fritidshemmet.
  • Mellanmål för elever i F-6 som är inskrivna på fritidshemmet eller fritidsklubben EFTIS.

Vi skickar med lunchpaket när barnen är på studiebesök eller utflykter.

Historia

De första bostäderna i Skärholmen stod färdiga 1965 och behovet av en skola var stort. Man satte då upp fyra träbyggnader där Västerholms lågstadium ligger idag. De innehöll en enkel matsal, en liten idrottssal och sju klassrum. Husen skulle stå i högst 10 år, men revs inte förrän 1993 och ersattes med nuvarande byggnader. Skolan startade läsåret 1966/1967.

1966 till 1968 hörde Västerholm till Hägerstensåsens rektorsområde och skolans rektor fanns på skolan en förmiddag i veckan. 1968 invigdes Skärholmens Centrum och samma år stod Västerholms och Österholms tegelbyggnader färdiga. Någon riktig kyrka hade inte hunnit byggas och därför anordnades en kyrkolokal i bortre änden av Västerholms mellanstadiebyggnad. Idag är här uppehållsrum och fritidshem, men lokalen är invigd av biskopen och har använts till både bröllop och dop.

Den 8 mars 1999 togs ett beslut i lärarnas konferens att uppdra åt rektor att undersöka möjligheterna att ombilda skolan till fristående skola. Efter samråd med skolans medarbetare, stadsdelsnämnden och Stockholms Stad, skickades en ansökan till Skolverket och efter att ha hört skolans föräldrar bildades våren 2000 Västerholms Friskola AB. Friskolans första verksamhetsår var läsåret 2000/2001. Västerholm var då den första större kommunala grundskola som ombildats till friskola i Stockholm. Läsåret 2006/2007 utökades Västerholm till att även omfatta skolåren 7-9 och tidigare Österholmsskolan blev Västerholms högstadium.

Områdets Historia


Skeppet
Anknytning till vikingarna

Innan skolan kunde byggas gjorde man arkeologiska utgrävningar, eftersom området kunde innehålla intressanta lämningar, som skulle räddas innan grävskoporna kom. Ett dike grävdes genom kullen som finns i centrum av skolans byggnader. Där fann man ett antal gravar med lämningar från människor som levt här på 700-talet. Vid Idrottsbyggnaden finns en mast med belysning. Innan den restes grävde man ut marken och fanns en grav med en kvinna, daterad till 700-talet.

Mellan Vårbergsvägen och skolan ligger en större kulle och här har man räknat till minst 30 gravplatser, synliga som högar av sten placerade över graven. Dessa gravar är ännu inte utgrävda. Både den större och den mindre kullen är skyddade av R-märkning. Man får alltså inte gräva här själv eller på något annat sätt förändra gravarna.

När konstnären skapade det skepp, som nu finns på mellanstadiets skolgård, ville han göra en koppling till den tiden med sitt vikingaskepp och han kallade sitt konstverk ”Kunskapens resa”. Vikingarna färdades till avlägsna platser och bytte sina varor mot sådant som vi inte själva hade i Sverige. Men de fick också lära känna nya tekniker, använda nya material och träffa människor från olika kulturer. Denna kunskap tog de också med sig hem.

Vårt konstverks stävar är böjda och antyder en hjärtform. I båten står en stor uppslagen bok. Det krigiska är försvunnet idag, men resan mot ökande kunskap fortsätter. Skeppet utgör också skolans logotyp.