Hitta hit

Adress

Vårbergsvägen 41-43, 127 47 Skärholmen

Telefontider:

Måndag-Torsdag: 08.00-15.30
Fredag: 08.00-13.30

08-556 47 800

kontakt@vasterholm.se


Expedition

Joakim Steinholtz

Rektor

08-425 028 49
joakim.steinholtz@vasterholm.se

Camilla Tenggren

Bitr. Rektor Lågstadiet

08-425 028 20
camilla.tenggren@vasterholm.se


Charlotte Ahlberg

Bitr. Rektor Högstadiet

08-425 028 23
charlotte.ahlberg@vasterholm.se

Leila Fitwi Badic

Tillförordnad Bitr. Rektor Mellanstadiet

08-425 028 63
leila.fitwi@vasterholm.se

Lina Silverklippa

Skolsköterska

08-556 478 10
lina.silverklippa
@vasterholm.se

Daniel Pettersson

Kurator

08-425 028 18
daniel.pettersson
@vasterholm.se

Nina Aleksic

Kurator

08-425 028 85
nina.aleksic
@vasterholm.se

Helen Shabo

Kurator

08-452 028 00
helen.shabo
@vasterholm.se

Ambo Makakala

SYV

08-425 028 69
mupinga.makakala
@vasterholm.se

Krister Sporsén

SYV

08-425 028 60
krister.sporsen
@vasterholm.se

Sandra Albela

Expedition

08-425 029 03
sandra.albela
@vasterholm.se

Per-Åke Franklind

Verksamhetsutvecklare

08-425 028 89
per-ake.franklind
@vasterholm.se

Marko Vastamäki

Fastighetsförvaltare

08-425 028 76
marko.vastamaki
@vasterholm.se

Emelie Bondeson

IT-ansvarig

08-425 029 32
emelie.bondesson
@vasterholm.se

Köket

Restaurang Skeppet

08-425 028 26
denise.drott
@vasterholm.se


 

Kontakta huvudmannen

Hur kan vi förbättra Västerholms Friskola?

Västerholm vill bli en ännu bättre skola. Därför är det viktigt för oss att och veta vad du tycker är bra och dåligt.

Vad skulle du vilja ändra på?

Skriv ner dina synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring . Dina åsikter kommer att användas som en del i vårt arbete att förbättra Västerholm. Observera att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter överklagande av myndighetsbeslut.

Vad händer med din synpunkt?

Enligt 4 kap. 8 § SkolL kommer dina synpunkter kommer att behandlas och följas upp av vår huvudman.

Uppger du namn och kontaktuppgifter är vår ambition att du ska få ett svar inom fem arbetsdagar.

Tack för din hjälp!

Anmälan till huvudmannen
*****************************************

Om ni är flera som anmäler kan du fylla i samtligas namn i namnfältet. Skriv då kontaktpersonens namn först och ange dennes kontaktinformation i de övriga fälten.

Du kan vara anonym, men vi har större möjligheter att hjälpa dig om du anger namn och kontaktuppgifter.
*Obligatorisk
Namn
Ditt svar
E-postadress *
Ditt svar
Adress
Ditt svar
Postnummer
Ditt svar
Postort
Ditt svar
Telefonnummer (du kan ange flera telefonnummer)
Ditt svar
Vad handlar ditt ärende om? *
Rubrik *
Ditt svar
Beskriv dina synpunkter *
Ditt svar
Jag önskar svar *
Jag godkänner att Västerholm tar del av mina personuppgifter som angetts ovan *
Obligatorisk
Skicka
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Formuläret skapades på Västerholms Friskola. Anmäl otillåten användning