ÖVER 840 ELEVER I ÅR F-9

Vi är en skola för alla med fokus på trygghet och arbetsro

MODERN UTBILDNINGSTEKNIK

Vi arbetar en-till-en i år 3-9 med Chromebooks

PRISBELÖNT SKOLRESTAURANG

Sju år i rad har vi kommit med i White Guide Junior
08-556 47 800

kontakt@vasterholm.se

Vårbergsvägen 41 - 43
127 47 Skärholmen

Viktiga datum

Lov 26-27 maj

Nationaldagen 6 juni (lovdag)

Skolavslutningen är den 10 juni

09:00 - Skolavslutning för låg- och mellanstadiet utomhus
09:40 - Låg- och mellanstadiet samlas i sina klassrum
09:45 - Årskurs 6 har avslutning i matsalen
10:30 - Lunch för elever som önskar
11:00 - År 7 och 8 samlas i sina klassrum
11:30 - Skolavslutning för högstadiet utomhus
12:10 - År 7 och 8 slutar
12:10 - År 9 samlas i sina klassrum
13:00 - Långlunch för år 9

Skolstart för elever höstterminen 2022 är den 22 augusti kl.09.00

Nyheter

Fritidshemmens dag den 10 maj

Fritidshemmen är otroligt viktiga för elevers trygghet, utveckling och lärande.  I fritidshemmen får elever möjlighet att utveckla breda kompetenser såsom samarbetsförmåga och problemlösning. Fritidspedagogiken fokuserar på elevernas sociala, emotionella och praktiska utveckling, och undervisningen berikar förskoleklassen och grundskolan genom att i högre grad vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad. Fritidspedagogiken är en framtidspedagogik, och den är […]

Läs mer >>

maj 9, 2022 10:08 f m

Västerholm får ny hyresvärd

Västerholms Friskola får ny hyresvärd Skolan har under alla år hyrt lokalerna av Sisab som är ett kommunalt fastighetsbolag. Nu har Samhällsbyggarbolaget, SBB köpt husen och blir skolans nya hyresvärd.   Som elev och förälder kan ni vara trygga med att skolan fortsätter som vanligt.   Vi har blivit lovade att hyresnivåer och övriga villkor […]

Läs mer >>

april 8, 2022 10:33 f m

Mentor Sverige – Mentorsprogrammet

Nu har 12 elever på Västerholms högstadie startat i Mentorsprogrammet. Alla våra elever i åk. 7 till åk. 9 har fått erbjudande om att söka till programmet. Eleverna har blivit matchade med en mentor från Näringslivet och kommer att träffa sin mentor ca. 2 gånger i månaden under 6 till 12 månader. Med sin mentor […]

Läs mer >>

april 7, 2022 10:33 f m

Visa fler nyheter

Aktuellt

Klicka på bilden för att förstora upp den

God handhygien

Undvik att bli smittad och att smitta andra

Tvätta händerna ofta!

Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De skrids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten.

Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit han vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket!

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk!

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

I vår skola går ca 840 elever från förskoleklass till år 9. Där möter de över 120 medarbetare som gör allt för att skoldagen ska bli så bra som möjligt.

Det är viktigt för oss att eleverna känner sig trygga när de är i skolan.

Från förskoleklass till år 3 går man på lågstadiegården, och när skoldagen är slut finns fritids i samma lokaler.

Vid sidan av trygghet vill vi också satsa extra på skolans miljö. En miljö som präglas av omtanke och är välordnad och prydlig tror vi skapar goda förutsättningar för inlärningen. Det sänder också en signal om att skolan är viktig.

För att ytterligare öka trivseln i skolan så har elever inskrivna på fritidshemmet (F-3) och elever i årskurs 4 - 9 samt alla medarbetare möjlighet att äta en enkel frukost varje skoldag.

Vi skickar med lunchpaket när barnen är på studiebesök eller utflykter.

08-556 47 800

kontakt@vasterholm.se

Vårbergsvägen 41 - 43
127 47 Skärholmen

Karta över Skärholmen