CA 800 ELEVER I ÅR F-9

En skola med trygghet och arbetsro i fokus

MODERN UTBILDNINGSTEKNIK

Vi arbetar en-till-en i år 3-9 med Chromebooks

TRYGGHET, ANSVAR, KUNSKAP

T.A.K - vår kompass på kunskapens resa!
08-556 47 800

kontakt@vasterholm.se

Vårbergsvägen 41 - 43
127 47 Skärholmen

Program för sommaravslutningen VT-24

Varmt välkomna på skolavslutning för hela skolan bakom högstadiets idrottshall, kl.09:00 - 10:00

 • Sång åk 1
 • Utdelning av böcker åk 3
 • Elevrådet tackas
 • Allsång: Ingen klocka ringer mer
 • Sång och Dans åk 4
 • Utdelning av bästa betyg åk 6 & 9
 • Solosång åk 9
 • Fsk sjunger
 • Åk 9 Hassan tal
 • Rektorstal
 • Allsång: Nationalsången- Bild på rektorsgruppen

Samarbeten

F1RST COMMUNITY

Vi samarbetar med F!RST som hjälper unga talanger att ta makten över sin framtid. Genom stöd, nätverk och inspirerande aktiviteter får våra elever hjälp att ta sina första steg mot att förverkliga sina drömmar.

F1RST COMMUNITY logo


MENTOR SVERIGE

Vi samarbetar med Mentor Sverige som är en ideell organisation som får unga att växa, bli starka och tro på sig själva. De vill frigöra ungdomars potential och finns där när de behöver extra stöd.

Mentor Sverige logo


LEVLA

LEVLA är ett preventionsprojekt som drivs av RCC (Regionalt cancer centrum) och syftar till att främja goda levnadsvanor tidigt för att motverka ohälsa i framtiden. Västerholm skolsköterska har varit med och bidragit till framtagandet av en webbaserad utbildning för skolsköterskor. Idrottslärare på Västerholm har varit med och tagit fram material till ett nytt läromedel i idrott och hälsa som under 2022 delats ut till idrottslärare och elever i hela Sverige.

Mentor Sverige logo


SCOUTERNA

I Scouterna formas vi av äventyr. De som sker ute i naturen och inom oss när vi vågar mer än vi tror. Elever i åk 2 och 3 har en gång i veckan scouting på fritids, där de får lär sig mer om sig själva, naturen och uppleva roliga äventyr tillsammans.

Scouterna Scouterna

Foto: Scouterna/Eva Edsjö

I vår skola går ca 800 elever från förskoleklass till år 9. Där möter de över 120 medarbetare som gör allt för att skoldagen ska bli så bra som möjligt.

Det är viktigt för oss att eleverna känner sig trygga när de är i skolan.

Från förskoleklass till år 3 går man på lågstadiegården, och när skoldagen är slut finns fritids i samma lokaler.

Vid sidan av trygghet vill vi också satsa extra på skolans miljö. En miljö som präglas av omtanke och är välordnad och prydlig tror vi skapar goda förutsättningar för inlärningen. Det sänder också en signal om att skolan är viktig.

För att ytterligare öka trivseln i skolan så har elever inskrivna på fritidshemmet (F-3) och elever i årskurs 4 - 9 samt alla medarbetare möjlighet att äta en enkel frukost varje skoldag.

Vi skickar med lunchpaket när barnen är på studiebesök eller utflykter.

08-556 47 800

kontakt@vasterholm.se

Vårbergsvägen 41 - 43
127 47 Skärholmen

Karta över Skärholmen