PRAO


september 6, 2019 10:37 f m av Caroline Svane

Kan ni hjälpa oss?

Sedan 1 juli 2018 är det obligatoriskt med praktisk yrkeslivsorientering (Prao). Prao innebär att eleverna ska få en inblick i arbetslivet och förutsättningar att göra välgrundade val av fortsatta studier och yrkesinriktning.

Vi söker nu efter arbetsplatser som har möjlighet att ta emot framtidens medborgare. Genom att ta emot en elev har ni möjlighet att ge en positiv bild av er arbetsplats och i arbetslivet. Det kan vara så att ni hjälper en elev som ännu inte bestämt sig för sitt gymnasieval och efter Prao motiveras att göra de ansträngningar som krävs för att komma in på det program/den skola man helst vill. Vem vet, kanske är eleverna som går i skolan just nu lösningen på framtida rekryteringsproblem?

Våra elever i årskurs 8 och 9 ska under läsåret 19/20 ha en praovecka var.


Årskurs 9, delas upp i två grupper och ska ha sin prao under vecka 43 och 45 nu i höst.

Årskurs 8, delas också upp i två grupper och ska ha sin prao under vecka 8 och 10 i vår.

Om ni har möjlighet att ta emot en eller flera elever i en eller flera perioder eller vill ha mer information, maila till caroline.bondesson@vasterholm.se eller ring på 073-7265222 så kontaktar vi er.

Vänliga hälsningar

Skolledningen
Västerholm