Coronaviruset


november 23, 2020 1:51 e m av Caroline Svane

Västerholm följer noga rapporteringen om coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I nuläget bedöms risken för allmän smittspridning i samhället vara mycket hög, men att elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem kan gå till skolan om de är friska. Om någon i hushållet är sjuk ska man vara extra uppmärksam på symtom hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

I skolan arbetar vi för att minska risken för smittspridning genom att

  • stanna hemma om vi är sjuka
  • hjälpas åt att hålla avstånd
  • endast elever och personal går in i skolans lokaler
  • lämning och hämtning av barn sker på skolgården
  • tvätta händerna när vi kommer till skolan eller har varit ute på rast, innan måltid och efter toalettbesök
  • använda handsprit innan vi går in i matsalen
  • städpersonalen har utökade städrutiner

Sjukanmälan sker i Admentum. Om du som vårdnadshavare vill komma i kontakt med skolans personal, såväl lärare som skolledare, är vi tacksamma om du bokar ett möte via telefon, Admentum eller e-post.

Om en elev blir sjuk är det bra om eleven i mån av ork kan arbeta med skolarbete hemma. Du kan hjälpa ditt barn att följa med i undervisningen genom att ta del av lektionsplaneringen i Admentum. Elever i årskurs 4 till årskurs 9 har egna datorer som ska tas hem varje dag för att laddas, arbeta med eventuella läxor samt möjliggöra hemuppgifter om eleven blir sjuk.

Om du har frågor om skolans arbete med coronaviruset eller behöver hjälp att logga in i Admentum, tveka inte att kontakta oss. Du når expeditionen på telefon 08- 556 47 800. Kontaktuppgifter till ditt barns lärare hittar du i Admentum.