Lovskola!


oktober 28, 2021 3:29 e m av Emelie Bondesson

Under v.44 anordnar Västerholm lovskola för elever i åk 6-9. Under lovskolan kan man som elev välja bland alla skolans ämnen och man undervisas av sina vanliga ämneslärare. Anmälan har gått ut till eleverna.