Studiedag med fokus Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt


januari 31, 2020 10:39 f m av Emelie Bondesson

Vår pedagogiska utvecklingsgrupp genomförde den 30 januari en hel studiedag tillsammans med alla undervisande pedagoger. Temat är “Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt” och är inledningen på en kompetensutveckling som kommer att pågå även under läsåret 2020/2021.

Redan nu kan vi meddela att Tiia Ojala träffar hela kollegiet den åttonde juni utifrån rubriken Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt. Tiia är leg. lärare, fil. mag. i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare, leg. coach, föreläsare samt vinnare av läromedelsförfattarpriset Lärkungen 2014. Tiia har även arbetat som förstelärare och har även mångårig erfarenhet av att arbeta med nyanlända i alla åldrar.