Skolstart 2020


augusti 6, 2020 1:37 e m av Caroline Svane

I år har det varit en annorlunda sommar för många men vi hoppas att ni ändå haft en fantastisk sommar där ni laddat batterierna inför läsåret 20/21.

Expeditionen har öppnat igen och vi finns tillgängliga på plats och per telefon på 08-556 47 800. Lärarna börjar 12 augusti. 

Eleverna är välkomna tillbaka 19 augusti enligt följande:

  • Nya elever åk 1-9 samlas vid expeditionen kl.08.30 där personal möter upp.
  • Förskoleklassen samlas på lågstadiets skolgård kl.09.00 där personal möter upp.
  • Elever åk 1-3 samlas på lågstadiets skolgård utanför respektive klassrum kl.08.30
  • Elever åk 4-6 samlas på mellanstadiets skolgård kl.09.00.
  • Elever åk 7-9 samlas i respektive korridor på högstadiet kl.09.00.

Jourfritids 12 och 13 augusti

Den 12 och 13 augusti har fritidshemspersonalen kompetensutveckling och fritidshemmet är därför endast öppen dessa dagar för de barn som anmält behov av omsorg till arbetslagsledaren för fritidshemmet Marie Wiman Hofvander. 

Covid -19

Skolan är öppen som vanligt. Gällande rutiner som tagits fram på skolan under våren fortsätter att gälla under höstterminen. Skolan följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer samt har vidtagit åtgärder genom bland annat utökade städ- och hygienrutiner samt hålla avstånd i den utsträckning det är möjligt.

Enligt gällande rutiner på skolan vill vi att vårdnadshavare som lämnar och hämtar sitt barn på skolan gör det utanför matsalen (morgonfritids) eller på skolgården. Där finns det  personal som möter er. Vi uppmanar samtliga vårdnadshavare och besökare att inte gå in i skolans lokaler utan att kontakta någon i personalen först (gäller ej expeditionen).

Varmt välkomna tillbaka den 19 augusti

Bästa hälsningar

Rektorsgruppen