Fritidshemmens dag den 10 maj


maj 9, 2022 10:08 f m av Emelie Bondesson

Fritidshemmen är otroligt viktiga för elevers trygghet, utveckling och lärande. 

I fritidshemmen får elever möjlighet att utveckla breda kompetenser såsom samarbetsförmåga och problemlösning.

Fritidspedagogiken fokuserar på elevernas sociala, emotionella och praktiska utveckling, och undervisningen berikar förskoleklassen och grundskolan genom att i högre grad vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad.

Fritidspedagogiken är en framtidspedagogik, och den är ovärderlig!

Här firar fritidshemmens dag med kul aktiviteter mellan kl 13:30 – 16:00