Satsning på studiemotiverade elever


april 19, 2018 11:56 f m av Caroline Svane

Västerholm kommer att medverka i ett pilotprojekt tillsammans med Handelshögskolan under läsåret 2018/2019. Redan nu mjukstartar vi med att fånga upp studiebegåvade och motiverade elever. Målet med projektet är att stötta ungdomar i sina studier genom att introducera eleverna i ett nätverk bestående av universitet, högskolor, arbetsgivare och ideella organisationer. Nätverket kan erbjuda eleverna mentorer, läxhjälp, hjälpa till med att söka sommarjobb och mycket mera.

Syftet är att ungdomar från utsatta områden ska ges liknande förutsättningar till utbildning och karriär som andra.

Genom projektet vill vi:

  • bredda rekryteringen till högskola/universitet
  • tillvarata talanger
  • öka mångfalden i svenskt näringsliv, förvaltning och akademi
  • öka svensk konkurrenskraft
  • bidra till en inkluderande samhällsutveckling
 • skapa förebilder som visa på alternativ till arbetslöshet och kriminalitet