Nätverk Ung Talang


oktober 22, 2018 3:45 e m av Caroline Svane

Vi har nu glädjen att berätta att 17 elever på högstadiet är antagna till att vara med i pilotprojektet med Handelshögskolan där studiebegåvade och studiemotiverade elever får möjlighet till att utvecklas mer. De elever som har varit intresserade av att delta i projektet har blivit intervjuade och utfört ett begåvningstest. Målet med projektet är bl.a att introducera eleverna i ett nätverk bestående av universitet, högskolor, arbetsgivare och ideella organisationer. Nätverket kan erbjuda eleverna mentorer, läxhjälp, hjälpa till med att söka sommarjobb och mycket mera. Syftet är att ungdomar från utsatta områden ska ges liknande förutsättningar till utbildning och karriär som andra.

 

På höstlovet kommer eleverna att starta upp med en höstlovsskola mellan den 29 oktober till den 1 november (måndag-torsdag). Varje morgon kommer de att träffas på Swedish House of Finance som ligger på Drottninggatan. Under veckan kommer eleverna att delta i teambuildning-övningar med handledning av utbildare från försvarsmakten, besöka Handelshögskolan för att träffa studenter, samt delta i en föreläsning om minnesträning av en professor som sitter med i Nobelstiftelsen och mycket mer. Vi ser fram emot att följa våra elever och detta projekt.

 

Vi är mycket stolta över våra elever och vi önskar att de kan bli fina och bra förebilder för andra elever på vår skola!