Mentor Sverige – Mentorsprogrammet


april 7, 2022 10:33 f m av Emelie Bondesson

Nu har 12 elever på Västerholms högstadie startat i Mentorsprogrammet. Alla våra elever i åk. 7 till åk. 9 har fått erbjudande om att söka till programmet. Eleverna har blivit matchade med en mentor från Näringslivet och kommer att träffa sin mentor ca. 2 gånger i månaden under 6 till 12 månader. Med sin mentor kan eleverna få studiestöd, göra aktiviteter ihop, fika, prata framtid, bolla tankar och ideér och mentorn kan öppna upp nya dörrar och världar. Allt är kostnadsfritt och stöds av olika företag. Vi vet med tidigare erfarenheter av Mentorsprogrammet att våra ungdomar har knutit kontakter för livet som är oerhört värdefullt när de har deltagit i programmet.