Stort tack för öppet hus i lördags!


november 27, 2023 10:21 f m av Caroline Svane

Stort tack till alla besökare som kom på vårt Öppna hus i lördags! Och ett stort tack till all personal som var här och visade upp vår fina verksamhet. Vilken härlig vinterdag det blev.

Om ni missade lördagens Öppna hus kommer en ny möjlighet den 20 januari. 

 

 
Nya rekommendationer från smittskyddsmyndigheten i Stockholm


december 12, 2020 5:25 e m av Caroline Svane

Under fredagen den 11 december gick smittskyddsläkaren i Stockholm ut med rekommendationen att Stockholms högstadier ska övergå till fjärr- och/eller distansundervisning resten av terminen för att minska smittspridningen.

Västerholm kommer att följa rekommendationen. 

Måndag den 14 december träffas alla elever i årskurs 7-9  i sina vanliga klassrum kl. 9:00 för att få information och instruktion om hur undervisningen ska ske resten av veckan. 

Ytterligare information till elever och vårdnadshavare kommer att publiceras i Admentum.
Folkhälsomyndigheten uppdaterade sina råd angående barn i förskola och grundskola den 1 december 2020.


december 4, 2020 1:40 e m av Caroline Svane

Nu ska även symtomfria barn i förskola och grundskola stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. 

Rekommendationen innebär att elever kan komma att behöva arbeta med skolarbete hemma på grund av att någon i familjen är sjuk i covid 19. Det är bra om du som vårdnadshavare kan stödja ditt barn med hemuppgifterna. Du kan hjälpa ditt barn att följa med i undervisningen genom att ta del av lektionsplaneringen i Admentum. 

Tveka inte att kontakta skolan om du har frågor kring vad ditt barn ska arbeta med hemma om barnet inte kan gå till skolan.

Du når expeditionen på telefon 08- 556 47 800. Kontaktuppgifter till ditt barns lärare hittar du i Admentum.

Om du behöver rådgivning kring hur länge barnet ska stanna hemma vänligen kontakta 1177.


Coronaviruset


november 23, 2020 1:51 e m av Caroline Svane

Västerholm följer noga rapporteringen om coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I nuläget bedöms risken för allmän smittspridning i samhället vara mycket hög, men att elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem kan gå till skolan om de är friska. Om någon i hushållet är sjuk ska man vara extra uppmärksam på symtom hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

I skolan arbetar vi för att minska risken för smittspridning genom att

 • stanna hemma om vi är sjuka
 • hjälpas åt att hålla avstånd
 • endast elever och personal går in i skolans lokaler
 • lämning och hämtning av barn sker på skolgården
 • tvätta händerna när vi kommer till skolan eller har varit ute på rast, innan måltid och efter toalettbesök
 • använda handsprit innan vi går in i matsalen
 • städpersonalen har utökade städrutiner

Sjukanmälan sker i Admentum. Om du som vårdnadshavare vill komma i kontakt med skolans personal, såväl lärare som skolledare, är vi tacksamma om du bokar ett möte via telefon, Admentum eller e-post.

Om en elev blir sjuk är det bra om eleven i mån av ork kan arbeta med skolarbete hemma. Du kan hjälpa ditt barn att följa med i undervisningen genom att ta del av lektionsplaneringen i Admentum. Elever i årskurs 4 till årskurs 9 har egna datorer som ska tas hem varje dag för att laddas, arbeta med eventuella läxor samt möjliggöra hemuppgifter om eleven blir sjuk.

Om du har frågor om skolans arbete med coronaviruset eller behöver hjälp att logga in i Admentum, tveka inte att kontakta oss. Du når expeditionen på telefon 08- 556 47 800. Kontaktuppgifter till ditt barns lärare hittar du i Admentum.
Föräldramöten under Covid-19 pandemin


oktober 9, 2020 2:38 e m av Caroline Svane

På grund av rådande situation kan skolan i nuläget inte bjuda in till sedvanliga föräldramöten tillsammans med lärarna. Under vecka 42 har alla elever utvecklingssamtal inbokade. I samband med dem kommer lärarna också att berätta om sådant som vi brukar att ta upp på föräldramötet.  

Vi sätter stort värde på samarbetet mellan hem och skola. Läs gärna här på hemsidan om vilka förväntningar du som vårdnadshavare kan ha på oss i skolan och vad skolan har för förväntningar på dig som förälder/vårdnadshavare.

Admentum

Admentum är skolans viktigaste informationskanal till vårdnadshavare. I Admentum kan vårdnadshavare och elever ta del av lektionsplaneringar, veckobrev, närvaro och elevens kunskapsutveckling i form av prognoser, betyg och omdömen. 

Ladda gärna ned Admentums app i din telefon. Där får du skolnyheter och meddelande om ditt barns eventuella frånvaro direkt i appen. Det är viktigt att du sjukanmäler ditt barn om hen blir sjuk. Aktivera notiser så att du får ett pushmeddelande om ditt barn har ogiltig frånvaro eller kommer för sent till lektionen. Vi vill att du bekräftar att du tagit del av informationen. Det gör du enkelt direkt i appen.

Du kan läsa mer om hur du gör i Admentum här. Om du behöver hjälp är du välkommen till vår expedition så finns vi där för dig.

Om du har några frågor om skolan, tveka inte att kontakta oss.
Inskolning i förskoleklass


augusti 15, 2020 10:33 f m av Caroline Svane

Med anledning av Covid-19 blir inskolningen annorlunda i år. Den 19:e augusti ska ni som vårdnadshavare vara med på skolan. Ni kommer att stanna kvar på skolgården under inskolningens första dag för att finnas till hands för ert barn. På skolgården kommer ni också att träffa biträdande rektor Camilla Tenggren.  Dag 2 & 3 ska ni finnas tillgängliga, ni ska alltså kunna komma till skolan snabbt om ert barn behöver det. 

Inskolningstider:
Onsdag 19 augusti kl.9.00-10.30
Torsdag 20 augusti kl.8.30-10.30
Fredag 21 augusti kl.8.30-13.00 
 
Vi ses på onsdag!
 
Bästa hälsningar
Rektorsgruppen
 Skolstart 2020


augusti 6, 2020 1:37 e m av Caroline Svane

I år har det varit en annorlunda sommar för många men vi hoppas att ni ändå haft en fantastisk sommar där ni laddat batterierna inför läsåret 20/21.

Expeditionen har öppnat igen och vi finns tillgängliga på plats och per telefon på 08-556 47 800. Lärarna börjar 12 augusti. 

Eleverna är välkomna tillbaka 19 augusti enligt följande:

 • Nya elever åk 1-9 samlas vid expeditionen kl.08.30 där personal möter upp.
 • Förskoleklassen samlas på lågstadiets skolgård kl.09.00 där personal möter upp.
 • Elever åk 1-3 samlas på lågstadiets skolgård utanför respektive klassrum kl.08.30
 • Elever åk 4-6 samlas på mellanstadiets skolgård kl.09.00.
 • Elever åk 7-9 samlas i respektive korridor på högstadiet kl.09.00.

Jourfritids 12 och 13 augusti

Den 12 och 13 augusti har fritidshemspersonalen kompetensutveckling och fritidshemmet är därför endast öppen dessa dagar för de barn som anmält behov av omsorg till arbetslagsledaren för fritidshemmet Marie Wiman Hofvander. 

Covid -19

Skolan är öppen som vanligt. Gällande rutiner som tagits fram på skolan under våren fortsätter att gälla under höstterminen. Skolan följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer samt har vidtagit åtgärder genom bland annat utökade städ- och hygienrutiner samt hålla avstånd i den utsträckning det är möjligt.

Enligt gällande rutiner på skolan vill vi att vårdnadshavare som lämnar och hämtar sitt barn på skolan gör det utanför matsalen (morgonfritids) eller på skolgården. Där finns det  personal som möter er. Vi uppmanar samtliga vårdnadshavare och besökare att inte gå in i skolans lokaler utan att kontakta någon i personalen först (gäller ej expeditionen).

Varmt välkomna tillbaka den 19 augusti

Bästa hälsningar

Rektorsgruppen

 
Information kring covid-19 2020-03-12


mars 12, 2020 4:30 e m av Caroline Svane

Vh-information-angående-coronaviruset-covid-19
PRAO


september 6, 2019 10:37 f m av Caroline Svane

Kan ni hjälpa oss?

Sedan 1 juli 2018 är det obligatoriskt med praktisk yrkeslivsorientering (Prao). Prao innebär att eleverna ska få en inblick i arbetslivet och förutsättningar att göra välgrundade val av fortsatta studier och yrkesinriktning.

Vi söker nu efter arbetsplatser som har möjlighet att ta emot framtidens medborgare. Genom att ta emot en elev har ni möjlighet att ge en positiv bild av er arbetsplats och i arbetslivet. Det kan vara så att ni hjälper en elev som ännu inte bestämt sig för sitt gymnasieval och efter Prao motiveras att göra de ansträngningar som krävs för att komma in på det program/den skola man helst vill. Vem vet, kanske är eleverna som går i skolan just nu lösningen på framtida rekryteringsproblem?

Våra elever i årskurs 8 och 9 ska under läsåret 19/20 ha en praovecka var.


Årskurs 9, delas upp i två grupper och ska ha sin prao under vecka 43 och 45 nu i höst.

Årskurs 8, delas också upp i två grupper och ska ha sin prao under vecka 8 och 10 i vår.

Om ni har möjlighet att ta emot en eller flera elever i en eller flera perioder eller vill ha mer information, maila till caroline.bondesson@vasterholm.se eller ring på 073-7265222 så kontaktar vi er.

Vänliga hälsningar

Skolledningen
Västerholm
Studiedagar 12-13 augusti


augusti 8, 2019 9:59 f m av Caroline Svane

Den tolfte och trettonde augusti är skolans fritidshem stängt för kompetensutveckling. Är ditt barn i behov av omsorg dessa dagar kontakta Marie på telefonnummer 070- 831 28 30.