Sommarsimskola


juni 17, 2021 2:07 e m av Emelie Bondesson

Sommar med Stockholmspolisen 2021Information angående coronaviruset covid-19


mars 12, 2021 12:48 e m av Emelie Bondesson

Västerholm följer noga händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer och beslut. Vi har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning på skolan och har även beredskap för vidta ytterligare nödvändiga åtgärder.

Under vecka 10 har Västerholm liksom övriga högstadier i Stockholm haft distansundervisning enligt rekommendationer från  smittskyddsläkaren i Stockholm. Skolan har varit öppen som vanligt för förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshemmet. På måndag 15 mars välkomnar vi också alla högstadiets elever tillbaka till skolan.

För att minska risken för smittspridning vill vi att de vårdnadshavare som lämnar och hämtar sitt barn på skolan gör det utanför matsalen (morgonfritids) eller på skolgården. Där finns det  personal som möter er. Vi uppmanar samtliga vårdnadshavare och besökare att inte gå in i skolans lokaler utan att kontakta någon i personalen först. Bokade utvecklingssamtal sker enligt information från respektive elevs mentor. Huvudregeln är att de genomförs digitalt.

Elever, personal eller besökare som har symtom ska stanna hemma. Det gäller även vid lättare symtom som hosta, snuva, feber. Barn som är friska kan gå i skolan även om någon annan i familjen är sjuk förutsatt att det inte är i konstaterad covid-19. Om du är minsta tveksam rådgör med 1177. Vid konstaterad covid-19 i hushållet ska alla stanna hemma i minst en vecka. 

Inför påsklovet vecka 14 vill vi informera om att  Smittskydd Stockholm rekommenderar att om du planerar en utlandsresa så bör du stanna hemma i 7 dagar efter att du kommit åter till Sverige och provta dig på ankomstdagen och på dag 5. Detta bör ingå i planering inför eventuell utlandsresa. Rektor beslutar om ledighet. Generellt är skolan mycket restriktiv med att bevilja ledighet om det inte finns synnerliga skäl.

Vi vill också vädja om att du i möjligaste mån undviker riskmiljöer även utanför skoltid.
210224 – Information angående covid-19


februari 24, 2021 3:33 e m av Emelie Bondesson

Västerholm följer noga händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer och beslut. Vi har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning på skolan och har även beredskap för vidta ytterligare nödvändiga åtgärder.

Under tisdagen 23 februari gick smittskyddsläkaren i Stockholm ut med rekommendationen att Stockholms högstadier (årskurs 7-9) ska övergå till fjärr- och/eller distansundervisning veckan efter sportlovet, dvs vecka 10, för att minska smittspridningen.

Västerholm kommer att följa rekommendationen. 

Under torsdagen den 25/2 kommer alla elever att få information och instruktion om hur undervisningen ska ske under vecka 10. Ytterligare information till elever och vårdnadshavare kommer att publiceras i Admentum.

Skolan är öppen som vanligt för förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshemmet. 

För att minska risken för smittspridning vill vi att de vårdnadshavare som lämnar och hämtar sitt barn på skolan gör det utanför matsalen (morgonfritids) eller på skolgården. Där finns det  personal som möter er. Vi uppmanar samtliga vårdnadshavare och besökare att inte gå in i skolans lokaler utan att kontakta någon i personalen först. Bokade utvecklingssamtal sker enligt information från respektive elevs mentor. Huvudregeln är att de genomförs digitalt.

Elever, personal eller besökare som har symtom ska stanna hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Barn som är friska kan gå i skolan och förskolan även om någon annan i familjen är sjuk förutsatt att det inte är i konstaterad covid-19. Vid konstaterad covid-19 i hushållet ska alla vara hemma. 

Med hänsyn till sekretess och den enskildes integritet delger vi aldrig information om sjukdomstillstånd eller andra personliga förhållanden för enskilda elever eller medarbetare. 
Elevskyddsombud


september 10, 2020 9:54 f m av Emelie Bondesson

Elevskyddsombuden har möjlighet att samverka med skolledningen och delta i forum där eleverna kan påverka sin egna arbetsmiljö. Elevernas arbetsmiljö omfattar både den fysiska och den psykosociala miljön. 

Elever på skolan kan vända sig till elevskyddsombuden som en väg att få stöd av skolan. 

Elevskyddsombuden har tystnadsplikt. Det innebär att om en elev berättar något känsligt för elevskyddsombudet, ska elevskyddsombudet hålla förtroendet och bara föra det vidare till rätt personer. Det kan vara till skolans rektor, trygghetsteam, kurator, skolsköterska eller en lärare. Elevskyddsombuden får aldrig föra känslig information vidare till andra elever.

På Västerholm är vi stolta över att vi har fyra elever som är elevskyddsombud. Maira och Wilma från år 8 och Mariam och Rachinal från år 9.

För att komma i kontakt med elevskyddombuden går det bra att maila till elevskyddsombud@vasterholm.se
Västerholms skolavslutning den 5 juni 2020


maj 27, 2020 9:32 f m av Emelie Bondesson

Alla elever hälsas välkomna till årets skolavslutning. Vi ser fram emot en trevlig stund tillsammans. Detta år kommer avslutningen att ske i klassrummen. Tyvärr kan vårdnadshavare och andra närstående inte följa med denna gång på grund av den rådande situationen med corona. 

Avslutningen för elever i förskoleklass till årskurs 8 börjar klockan 9 och håller på till omkring klockan 10. Fritids och Eftis har öppet som vanligt för inskrivna elever. 

Våra niondeklassare börjar sin avslutning kl 12:15. 

Varmt välkomna! 
Modersmålsundervisning är viktig


maj 25, 2020 9:12 f m av Emelie Bondesson

”Modersmålsundervisning är viktigt för flerspråkiga elever”
Skolverket

På Västerholm har vi en omfattande verksamhet som tillhandahåller modersmålsundervisning till våra elever. Vi har i dagsläget drygt 20 egna modersmålslärare som undervisar i över 30 olika språk och där flertalet lärare har akademisk utbildning på universitetsnivå. Vi arbetar hela tiden för att säkerställa att elever på vår skola får en högkvalitativ modersmålsundervisning.

I skolan har eleven rätt till modersmålsundervisning om:

  • Någon av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska
  • Språket talas i hemmet
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket

Modersmålsundervisning ger ytterligare ett betyg vilket kan förbättra möjligheten att komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet. Utöver det så finns många fördelar med att utveckla sitt modersmål, till exempel visar forskning att:

  • Elever som läser modersmål når högre betyg även i andra ämnen
  • Elever som läser modersmål behärskar svenska bättre än elever som inte deltar

Dessutom innebär förmågan att tala flera språk fördelar på arbetsmarknaden i framtiden.

Om ditt barn i dagsläget inte läser modersmål och ni skulle vilja det, så vänligen skriv under ansökningsblanketten och lämna in den i vår reception. Den modersmålslärare som kommer att undervisa ditt barn hör sedan av sig. Om du har några frågor får ni gärna kontakta Isabel Duarte
på 070-732 53 83.

Vänliga hälsningar,

Joakim Steinholtz
Rektor 
16/4: Information angående covid-19 (coronavirus)


april 16, 2020 3:01 e m av Emelie Bondesson

Västerholm följer noga händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer och beslut. Vi har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning på skolan och har även beredskap för vidta ytterligare nödvändiga åtgärder.

Skolan är öppen som vanligt. Elever som går i grundskolan har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Folkhälsomyndigheten har i nuläget bedömt att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

För att minska risken för smittspridning vill vi att de vårdnadshavare som lämnar och hämtar sitt barn på skolan gör det utanför matsalen (morgonfritids) eller på skolgården. Där finns det  personal som möter er. Vi uppmanar samtliga vårdnadshavare och besökare att inte gå in i skolans lokaler utan att kontakta någon i personalen först (gäller ej expeditionen).

Elever eller personal som har symtom som feber, hosta och svårigheter att andas ska hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. 

Om elev eller personal på skolan bor tillsammans med eller lever nära någon med bekräftad covid-19 är det mycket viktigt att ni kontaktar oss i skolledningen innan ni kommer till skolan.

Med hänsyn till sekretess och den enskildes integritet delger vi aldrig information om sjukdomstillstånd eller andra personliga förhållanden för enskilda elever eller medarbetare.  

Mer information

Är du orolig för att du, ditt barn eller någon annan anhörig kan vara smittad, kontakta 1177 Vårdguiden. På www.krisinformation.se finns ansvariga myndigheters information om coronaviruset covid-19 samlad. Här kan du också få råd om hur du pratar med ditt barn om viruset.
Nationella prov VT20


mars 25, 2020 10:21 f m av Emelie Bondesson

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.
Stöd för distans- och fjärrundervisning


mars 20, 2020 12:02 e m av Emelie Bondesson

Västerholm jobbar för fullt med att säkerställa att undervisningen fortsätter som vanligt på skolan samtidigt som vi förbereder för att kunna undervisa alla elever på distans om Regeringen fattar beslut om att skolorna ska stängas.

Vi har nu publicerat ett stöd för hur distans- och fjärrundervisning kan ske på Västerholm. Detta stöd är tillgänglig inte bara för alla elever och personal på Västerholm, utan för vem som helst som vill ta del av vårt arbete med att säkerställa en kvalitativ undervisning, även under dessa omständigheter.
 
Ni hittar sidan via den här länken: https://sites.google.com/vasterholm.se/distansundervisning/
 
Sidan går även att nå genom länk på vår förstasida.
 
Stort tack till all personal på Västerholm som ser till att vårt viktiga arbete fortsätter!
 
Uppdatering 17/3: Information om Covid-19 (Coronavirus)


mars 17, 2020 3:24 e m av Emelie Bondesson

Västerholms Friskola AB följer noga rapporteringen av coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som i nuläget bedömer risken för samhällspridning i Sverige till mycket hög. Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten rekommenderar 2020-03-17 att alla gymnasieskolor, komvux, yrkeshögskolor samt högskolor ska gå över till fjärr- och distansundervisning för att begränsa smittspridningen av coronaviruset (covid-19).

Just nu finns ingen liknande rekommendation för grundskolor. Skolan är öppen. För grundskolan gäller den särskilda förordningen som beslutades av regeringen 2020-03-16. Om du vill läsa om den nya förordningen för skolor som regeringen fattade beslut om den 13 mars så hittar du informationen här. 

Vi förbereder dock Västerholm för en snabb omställning till att eleverna ska kunna utföra sitt skolarbete hemma om myndigheterna rekommenderar det. 

Du som vårdnadshavare kan förbereda dig och ditt barn på att arbeta med skolarbetet hemma genom att prata om vikten av att fortsätta arbeta med skolarbetet även om man inte kan vara i skolan. Information om vad varje klass från förskoleklass till årskurs 9 ska arbeta med under veckan finns att läsa i Admentum. Från och med denna vecka kommer vi att  skicka ut en veckoplanering till alla elever. Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare tar del av denna. 

Du som vårdnadshavare ansvarar för att skolböcker och arbetsuppgifter som ditt barn behöver tas hem. Elever i årskurserna 4-9 ska ta hem sin skoldator och laddare efter varje skoldag. Läraren kommer att ha en kontinuerlig kontakt med er för att säkerställa hur arbetet med skoluppgifterna fortlöper.

Är ditt barn hemma på grund av sjukdom eller av andra omständigheter så möjliggör vi som skola för ditt barn att utifrån ork kunna fortsätta följa med i undervisningen genom att arbeta med sina skoluppgifter.

Om du har frågor ber vi dig att ringa till växeln istället för att komma in på expeditionen för minimera risk för smittspridning. Du når skolan på telefon 08 556 47 800.

Alla elever och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Alla ska stanna hemma i två dagar efter att man blivit symtomfri. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 

Svar på många frågor om coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan också ringa 11313.