Fritidshemmens dag den 10 maj


maj 9, 2022 10:08 f m av Emelie Bondesson

Fritidshemmen är otroligt viktiga för elevers trygghet, utveckling och lärande. 

I fritidshemmen får elever möjlighet att utveckla breda kompetenser såsom samarbetsförmåga och problemlösning.

Fritidspedagogiken fokuserar på elevernas sociala, emotionella och praktiska utveckling, och undervisningen berikar förskoleklassen och grundskolan genom att i högre grad vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad.

Fritidspedagogiken är en framtidspedagogik, och den är ovärderlig!

Här firar fritidshemmens dag med kul aktiviteter mellan kl 13:30 – 16:00

 
Västerholm får ny hyresvärd


april 8, 2022 10:33 f m av Emelie Bondesson

Västerholms Friskola får ny hyresvärd
Skolan har under alla år hyrt lokalerna av Sisab som är ett kommunalt fastighetsbolag. Nu har Samhällsbyggarbolaget, SBB köpt husen och blir skolans nya hyresvärd.
 
Som elev och förälder kan ni vara trygga med att skolan fortsätter som vanligt.
 
Vi har blivit lovade att hyresnivåer och övriga villkor ska gälla i minst 10 år framöver.
Vi har haft en bra relation med Sisab som hyresvärd och ser ingen anledning till oro när SBB tar över.  SBB är en väletablerad aktör med gott anseende på fastighetsmarknaden och vi ser fram emot att utveckla skolan tillsammans för att möta framtidens behov av skola i ett växande Skärholmen.
 Mentor Sverige – Mentorsprogrammet


april 7, 2022 10:33 f m av Emelie Bondesson

Nu har 12 elever på Västerholms högstadie startat i Mentorsprogrammet. Alla våra elever i åk. 7 till åk. 9 har fått erbjudande om att söka till programmet. Eleverna har blivit matchade med en mentor från Näringslivet och kommer att träffa sin mentor ca. 2 gånger i månaden under 6 till 12 månader. Med sin mentor kan eleverna få studiestöd, göra aktiviteter ihop, fika, prata framtid, bolla tankar och ideér och mentorn kan öppna upp nya dörrar och världar. Allt är kostnadsfritt och stöds av olika företag. Vi vet med tidigare erfarenheter av Mentorsprogrammet att våra ungdomar har knutit kontakter för livet som är oerhört värdefullt när de har deltagit i programmet. 
Informationsmöte till blivande förskoleklass HT22


mars 30, 2022 8:48 f m av Emelie Bondesson

Varmt välkomna!

Torsdag den 7/4 kl. 17.30 i skolans matsal

Ni kommer att få träffa några av oss som jobbar i förskoleklass samt få information om vår verksamhet och om hur vi arbetar.

Vi kommer även att informera om datum för besök i skolan, överlämningssamtal förskola-skola, inskolningsdagarna i augusti samt om våra rutiner och tider i skolan och på fritids. Ni kommer även att få möjlighet att ställa egna frågor. 

Om ni inte har möjlighet att närvara denna dag är vi tacksamma om ni hör av er till oss och meddelar detta snarast möjligt.

Ansvarig i förskoleklass: Ann Larsson
Tel: 070-710 94 33
Mail: ann.larsson@vasterholm.se

Administratör: Sandra Albela                                                                                                           
Tel: 072-156 26 08
Mail: sandra.albela@vasterholm.se

Biträdande rektor F-3: Palmina Pepelar
Tel: 072-389 43 64
Mail: palmina.pepelar@vasterholm.se
Västerholms Filmfest 2021


november 15, 2021 3:32 e m av Emelie Bondesson

I fredags gick den årliga filmfesten på Västerholm av stapeln! Här ser ni vinnarbidraget. 

 

Psykopat på rymmenLärargalan nominerade 2021


oktober 29, 2021 1:43 e m av Emelie Bondesson

Vår lärare Lindah Kapil har blivit nominerad i Lärargalan 2021:

Lindah Kapil Västerholms friskola

Nominering:

Hon är snäll. Hon lär oss jätte bra. Hon kan lära oss saker på olika sätt. Jag nominerar min lärare för att hon lär oss elever äkta kunskap och tar upp viktiga saker och hon är snäll. Hon brukar ta upp saker som att man ska våga vara sig själv. Min lärare pushar oss till framtiden och tack vare min fina lärare har jag en känsla att jag kommer bli en såååå bra lärare som henne. Jag har gått i 2 andra skolor och i en mycket längre period men ändå så tycker jag att MIN lärare är den bästa i hela universum. Jag har aldrig haft en lika bra lärare som min fina lärare.

 
Filmfestival


oktober 28, 2021 3:33 e m av Emelie Bondesson

Den 12 november har eleverna en filmfestival i ämnet bild. Eleverna har skapat egna filmer i grupper om två eller fler. Eleverna kommer att ha en visning av filmerna i vår aula där bästa, kreativa film kommer att koras. 
Lovskola!


oktober 28, 2021 3:29 e m av Emelie Bondesson

Under v.44 anordnar Västerholm lovskola för elever i åk 6-9. Under lovskolan kan man som elev välja bland alla skolans ämnen och man undervisas av sina vanliga ämneslärare. Anmälan har gått ut till eleverna. 
Skolinspektionens granskning av skolor med långvarigt låga kunskapsresultat


september 8, 2021 2:34 e m av Emelie Bondesson

Under våren 2020 intervjuades Västerholms friskola AB av Skolinspektionen gällande skolans kunskapsresultat mellan åren 2010 och 2019. Intervjuerna genomfördes med huvudman, skolledning och skolpersonal.

Historiskt har skolans fokus varit att säkerställa att eleverna är gymnasiebehöriga, vilket vi utifrån skolans förutsättningar varit framgångsrika med, vilket också framgår i rapporten. Vid intervjun förklarade vi hur vårt fokus förändrats hösten 2017 för att nå en högre måluppfyllelse avseende fullständiga betyg. Detta har förändrat vår långsiktiga plan, vilket vi nu börjar se resultatet av. 

I december 2020 återkom Skolinspektionen med sitt beslut. I beslutet framgår det att Skolinspektionen anser att vi har vidtagit åtgärder för att förbättra kunskapsresultaten och att vi ska fortsätta aktivt arbeta med våra gemensamma förhållningssätt som präglas av höga förväntningar på våra elever. Utifrån framtagna kvalitetskriterier visade utredningen att vår verksamhet inom det granskade området fungerar väl. Nedan kan du ta del av Skolinspektionens beslut.

 

Bedömningar och utvecklingsområden


Skolinspektionen bedömer att huvudmannen i stor utsträckning har ett långsiktigt arbete med att skapa kontinuitet i skolans ledning, i syfte att bryta skolans låga kunskapsresultat. Utifrån framtagna kvalitetskriterier har

Skolinspektionens utredning inte visat annat än att verksamheten inom det granskade området fungerar väl.

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen och rektorn i stor utsträckning har en samsyn kring relevanta förklaringar till de långvarigt låga kunskapsresultaten, och kring insatsers effekter över tid. Utifrån framtagna kvalitetskriterier har

Skolinspektionens utredning inte visat annat än att verksamheten inom det granskade området fungerar väl.

Skolinspektionen bedömer att rektorn i flera delar har ett långsiktigt arbete för att det på skolan ska råda höga förväntningar och ett gemensamt ansvarstagande för elevernas kunskapsutveckling, i syfte att bryta de långvarigt låga kunskapsresultaten

  • Rektorn behöver fortsätta att aktivt verka för det finns ett gemensamt förhållningssätt bland den pedagogiska personalen som präglas av höga förväntningar på eleverna.

Utvecklingsområdet kommer inte att följas upp. Skolinspektionen förutsätter att rektorn fortsätter utvecklingsarbetet.
Här kan du läsa hela beslutet från Skolinspektionen

Beslut_Vasterholms-Friskola
Sommarsimskola


juni 17, 2021 2:07 e m av Emelie Bondesson

Sommar med Stockholmspolisen 2021