Visioner och mål

Vision

Alla ska lyckas!

Verksamhetsidé

Västerholm ska ha högkvalitativ undervisning i en trygg och stimulerande skolmiljö under hela dagen. Vi har höga förväntningar där vi genom stort engagemang och ansvarstagande i alla situationer skapar möjlighet för alla att nå sin fulla potential och lära för livet, såväl kunskapsmässigt som socialt och kreativt.

Ständiga förbättringar där vi uppmuntrar nytänkande är en naturlig drivkraft för oss.

Mål

På Västerholm ska alla känna sig trygga och ta ansvar genom delaktighet och inflytande. Våra elever ska nå målen i samtliga ämnen och vara väl rustade för samhällets framtida krav och förväntningar där de ges möjlighet till sitt förstahandsval för vidare gymnasiestudier.

Västerholm ska vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetare känner sig uppskattad och har balans mellan arbete och fritid. Vi premierar kompetens och ser den personliga utvecklingen som navet i verksamhetens arbete med ständiga förbättringar.

Vi ska med pedagogisk utveckling baserad på forskning och beprövade metoder ligga i framkant av framtidens fyra prioriterade grundkompetenser; läsa, skriva räkna och digital kompetens.

tak