Modersmål

På Västerholm anser vi att det är viktig del i utbildningen att bevara och utveckla sitt modersmål. Utifrån vår erfarenhet finns det tydliga samband mellan att få utveckla sitt modersmål och kunskapsresultaten i övriga skolämnen. På skolan har vi i dagsläget undervisning i över 25 språk. Vi har även studiehandledning på modersmål för elever där rektor har fattat beslut om sådan åtgärd.

För att en elev ska vara berättigad att läsa modersmål krävs det att:

 • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
 • Eleven har grundläggande kunskaper i språket

Modersmålsundervisning sker utanför den övriga skoltiden och inverkar därför inte på elevens ordinarie skolgång.

De språk vi erbjuder modersmålsundervisning i är i dagsläget:

 • Amhariska
 • Arabiska
 • Assyriska
 • Badinani
 • Bengaliska
 • Bosniska
 • Dari
 • Engelska
 • Finska
 • Georgiska
 • Hindi
 • Kroatiska
 • Kurmandji
 • Mongoliska
 • Pashto
 • Persiska
 • Polska
 • Punjabi
 • Ryska
 • Serbiska
 • Somaliska
 • Sorani
 • Spanska
 • Swahili
 • Thailändska
 • Tigrinska
 • Turkiska