Modersmål

”Modersmålsundervisning är viktigt för flerspråkiga elever”
–  Skolverket

På Västerholm har vi en omfattande verksamhet som tillhandahåller modersmålsundervisning till våra elever. Vi har i dagsläget drygt 20 egna modersmålslärare som undervisar i över 30 olika språk och där flertalet lärare har akademisk utbildning på universitetsnivå. Vi arbetar hela tiden för att säkerställa att elever på vår skola får en högkvalitativ modersmålsundervisning.

I skolan har eleven rätt till modersmålsundervisning om:

  • Någon av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska
  • Språket talas i hemmet
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket

Modersmålsundervisning ger ytterligare ett betyg vilket kan förbättra möjligheten att komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet. Utöver det så finns många fördelar med att utveckla sitt modersmål, till exempel visar forskning att:

  • Elever som läser modersmål når högre betyg även i andra ämnen
  • Elever som läser modersmål behärskar svenska bättre än elever som inte deltar

Dessutom innebär förmågan att tala flera språk fördelar på arbetsmarknaden i framtiden.

Vi har även studiehandledning på modersmål för elever där rektor har fattat beslut om sådan åtgärd.

Modersmålsundervisning sker utanför den övriga skoltiden och inverkar därför inte på elevens ordinarie skolgång.

Om du har några frågor får ni gärna kontakta expeditionen på 08-556 47 800.