Västerholmsmodellen

Trygghet Ansvar Kunskap

Värdeorden Trygghet, Ansvar och Kunskap vägleder oss på kunskapens resa. 

Trygghet

 • Vi respekterar varandra och varandras olikheter.
 • Goda relationer och ett respektfullt bemötande är en grundförutsättning för trygghet
 • Vi respekterar våra ordningsregler.
 • Vi säger till dem som inte följer ordningsreglerna.
 • Trygghet omfattar hela lärandemiljön, dvs även skolmåltider, korridorer, skolgården under raster, lägerskolor, utflykter, studiebesök och praktik.

 Ansvar

 • Vi respekterar tider och är bara frånvarande om det finns giltiga skäl.
 • En elevs ogiltiga frånvaro meddelas omgående till vårdnadshavare.
 • Vi kommer väl förberedda och i tid till lektioner och möten.
 • Vi säger till direkt om vi upptäcker att någon blir illa behandlad och meddelar trygghetspersonerna.
 • Elever tar ansvar för att ta del av sin individuella studieplan i Admentum minst en gång varje vecka.

Kunskap

 • Undervisningen är strukturerad, med intresseväckande lektioner, genomgångar, har ett logiskt flöde i uppgifterna och ett sammanfattande avslut.
 • Undervisningen överensstämmer med målen i läroplanen, både avseende kunskaper och värden.
 • Lärarna förklarar så att eleverna förstår och kan komma igång med sitt skolarbete.
 • Elever ges möjlighet att tycka till om skolan både gällande undervisning, trygghet och skolmiljö.
 • Eleverna arbetar på lektionerna, visar respekt och bidrar till studiero.