Fritidshem / Eftis

På Västerholm erbjuder vi fritidshem för barnen i FSK – år 3. När de går upp till mellanstadiet finns möjligheten att istället börja på fritidsklubben ”eftis”.

Telefonnummer till fritidshemmet: 08-556 47 805

Fritidshemmet

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan genom att bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande samt erbjuda barnen en meningsfull fritid. Västerholm arbetar för att alla barn ska vara trygga, sociala och utrustade med de kunskaper som morgondagens samhälle kräver.

Öppettider

Fritidshemmet har öppet måndag till fredag 6.30-18.00.

Du som vårdnadshavare ska fylla i ditt barns tider i Admentum.

Under loven har vi endast öppet för de barn som är föranmälda och är i behov av omsorg.

Morgonfritids

Fritidshemmet öppnar kl. 6.30 i skolans matsal. Där serveras det frukost mellan kl. 7.30-8.00. Därefter följer fritidspersonalen med barnen till klassrummen som öppnar kl. 8.10.

Eftermiddagsfritids

Kl. 13.30 serveras det mellanmål för FSK och år 1, och kl. 14.00 serveras det mellanmål för år 2 och år 3. Under eftermiddagen har eleverna alltid utelek oavsett väderlek.

Kl. 15.00-16.00 är det aktiviteter som utgår ifrån barnens egna intressen. 

Stängning

Kl. 16.50 går barnen i år 1-3 över till FSK där vi stänger kl. 18.00.

Meddela personal

 • När du lämnar och hämtar ditt barn.
 • Om någon annan hämtar ditt barn.
 • Vid ändring av tider.
 • Om nytt telefonnummer eller adress.

Viktigt att veta

 • Barn som går i förskoleklass, åk 1 och åk 2 ska lämnas och hämtas av en vuxen eller äldre syskon.
 • Mobiltelefoner stannar kvar i väskan under tiden ditt barn vistas i skolan. Skolan ansvarar ej för medhavda värdesaker.
 • Se till att det finns ombyteskläder och regnkläder på ditt barns hylla.
 • Leksaker, godis och pengar lämnas hemma.
 • Hämta ditt barn innan kl. 15.00 eller efter kl. 16.00 så slipper barnen och personalen bli avbrutna under aktivitetstid.
 • När ditt barn ska gå hem förväntar vi oss att du kommer in och hämtar ditt barn.

EFTIS – fritidsklubbsverksamheten på Västerholm

En viktig del av barnens vardag är fritiden. Fritiden ger barnen erfarenheter och kunskaper baserat på sådant som intresserar dem. Fritidens betydelse för barn är inte bara engagerande och stimulerande aktiviteter utan också social samvaro och rekreation.

Eftis är en del av skolbarnsomsorgen riktad till barn i åldern 10-12 år. Syftet med Eftisverksamheten är att ge barn, en fast punkt, trygghet, möjlighet till aktiviteter och umgås med vänner. Eftis är öppet efter skoltid, måndag till fredag, fram till kl. 17.00.

Eftis uppgift

En meningsfull fritid formas utifrån barnens behov, intresse och erfarenheter. Stor vikt läggs på barnens eget ansvar för att utveckla ökad självständighet samtidigt som vuxenstödet finns kvar.

Kompetent och engagerad personal möjliggör ett bra socialt klimat där alla barn kan känna sig välkomna, trygga och accepterade.

På Eftis erbjuder vi, förutom förutsättningar för fri lek, dagliga ledarledda aktivteter, tillgång till läxhjälp samt olika teman veckovis.

Varje dag serveras frukt eller annat alternativ till lättare mellanmål.

Våra lokaler

Vår verksamhet utgår ifrån cafeterian, uppehållsrummet och biblioteket på högstadiet. Vi har även tillgång till skolans övriga lokaler, såsom gymnastiksal, aula och bildsalar samt utemiljön som möjliggör ett brett aktivitetsutbud. Ingången är på nedre markplan, precis intill den stora konstgräsplanen.

Trivselregler

 • Barnet ansvarar själv för närvaron genom att kryssa i närvarolappen vid ankomst och hemgång.
 • Barnet måste själv hålla koll på sina saker så som mobiltelefoner, väskor, jackor, leksaker.
 • Barnen ska visa varandra hänsyn och respekt.
 • Det är viktigt att man plockar undan efter sig innan man lämnar Eftis.