Västerholms skolavslutning den 5 juni 2020


maj 27, 2020 9:32 f m av Emelie Bondesson

Alla elever hälsas välkomna till årets skolavslutning. Vi ser fram emot en trevlig stund tillsammans. Detta år kommer avslutningen att ske i klassrummen. Tyvärr kan vårdnadshavare och andra närstående inte följa med denna gång på grund av den rådande situationen med corona. 

Avslutningen för elever i förskoleklass till årskurs 8 börjar klockan 9 och håller på till omkring klockan 10. Fritids och Eftis har öppet som vanligt för inskrivna elever. 

Våra niondeklassare börjar sin avslutning kl 12:15. 

Varmt välkomna! 
Modersmålsundervisning är viktig


maj 25, 2020 9:12 f m av Emelie Bondesson

”Modersmålsundervisning är viktigt för flerspråkiga elever”
Skolverket

På Västerholm har vi en omfattande verksamhet som tillhandahåller modersmålsundervisning till våra elever. Vi har i dagsläget drygt 20 egna modersmålslärare som undervisar i över 30 olika språk och där flertalet lärare har akademisk utbildning på universitetsnivå. Vi arbetar hela tiden för att säkerställa att elever på vår skola får en högkvalitativ modersmålsundervisning.

I skolan har eleven rätt till modersmålsundervisning om:

  • Någon av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska
  • Språket talas i hemmet
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket

Modersmålsundervisning ger ytterligare ett betyg vilket kan förbättra möjligheten att komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet. Utöver det så finns många fördelar med att utveckla sitt modersmål, till exempel visar forskning att:

  • Elever som läser modersmål når högre betyg även i andra ämnen
  • Elever som läser modersmål behärskar svenska bättre än elever som inte deltar

Dessutom innebär förmågan att tala flera språk fördelar på arbetsmarknaden i framtiden.

Om ditt barn i dagsläget inte läser modersmål och ni skulle vilja det, så vänligen skriv under ansökningsblanketten och lämna in den i vår reception. Den modersmålslärare som kommer att undervisa ditt barn hör sedan av sig. Om du har några frågor får ni gärna kontakta Isabel Duarte
på 070-732 53 83.

Vänliga hälsningar,

Joakim Steinholtz
Rektor 
16/4: Information angående covid-19 (coronavirus)


april 16, 2020 3:01 e m av Emelie Bondesson

Västerholm följer noga händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer och beslut. Vi har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning på skolan och har även beredskap för vidta ytterligare nödvändiga åtgärder.

Skolan är öppen som vanligt. Elever som går i grundskolan har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Folkhälsomyndigheten har i nuläget bedömt att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

För att minska risken för smittspridning vill vi att de vårdnadshavare som lämnar och hämtar sitt barn på skolan gör det utanför matsalen (morgonfritids) eller på skolgården. Där finns det  personal som möter er. Vi uppmanar samtliga vårdnadshavare och besökare att inte gå in i skolans lokaler utan att kontakta någon i personalen först (gäller ej expeditionen).

Elever eller personal som har symtom som feber, hosta och svårigheter att andas ska hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. 

Om elev eller personal på skolan bor tillsammans med eller lever nära någon med bekräftad covid-19 är det mycket viktigt att ni kontaktar oss i skolledningen innan ni kommer till skolan.

Med hänsyn till sekretess och den enskildes integritet delger vi aldrig information om sjukdomstillstånd eller andra personliga förhållanden för enskilda elever eller medarbetare.  

Mer information

Är du orolig för att du, ditt barn eller någon annan anhörig kan vara smittad, kontakta 1177 Vårdguiden. På www.krisinformation.se finns ansvariga myndigheters information om coronaviruset covid-19 samlad. Här kan du också få råd om hur du pratar med ditt barn om viruset.
Nationella prov VT20


mars 25, 2020 10:21 f m av Emelie Bondesson

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.
Stöd för distans- och fjärrundervisning


mars 20, 2020 12:02 e m av Emelie Bondesson

Västerholm jobbar för fullt med att säkerställa att undervisningen fortsätter som vanligt på skolan samtidigt som vi förbereder för att kunna undervisa alla elever på distans om Regeringen fattar beslut om att skolorna ska stängas.

Vi har nu publicerat ett stöd för hur distans- och fjärrundervisning kan ske på Västerholm. Detta stöd är tillgänglig inte bara för alla elever och personal på Västerholm, utan för vem som helst som vill ta del av vårt arbete med att säkerställa en kvalitativ undervisning, även under dessa omständigheter.
 
Ni hittar sidan via den här länken: https://sites.google.com/vasterholm.se/distansundervisning/
 
Sidan går även att nå genom länk på vår förstasida.
 
Stort tack till all personal på Västerholm som ser till att vårt viktiga arbete fortsätter!
 
Uppdatering 17/3: Information om Covid-19 (Coronavirus)


mars 17, 2020 3:24 e m av Emelie Bondesson

Västerholms Friskola AB följer noga rapporteringen av coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som i nuläget bedömer risken för samhällspridning i Sverige till mycket hög. Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten rekommenderar 2020-03-17 att alla gymnasieskolor, komvux, yrkeshögskolor samt högskolor ska gå över till fjärr- och distansundervisning för att begränsa smittspridningen av coronaviruset (covid-19).

Just nu finns ingen liknande rekommendation för grundskolor. Skolan är öppen. För grundskolan gäller den särskilda förordningen som beslutades av regeringen 2020-03-16. Om du vill läsa om den nya förordningen för skolor som regeringen fattade beslut om den 13 mars så hittar du informationen här. 

Vi förbereder dock Västerholm för en snabb omställning till att eleverna ska kunna utföra sitt skolarbete hemma om myndigheterna rekommenderar det. 

Du som vårdnadshavare kan förbereda dig och ditt barn på att arbeta med skolarbetet hemma genom att prata om vikten av att fortsätta arbeta med skolarbetet även om man inte kan vara i skolan. Information om vad varje klass från förskoleklass till årskurs 9 ska arbeta med under veckan finns att läsa i Admentum. Från och med denna vecka kommer vi att  skicka ut en veckoplanering till alla elever. Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare tar del av denna. 

Du som vårdnadshavare ansvarar för att skolböcker och arbetsuppgifter som ditt barn behöver tas hem. Elever i årskurserna 4-9 ska ta hem sin skoldator och laddare efter varje skoldag. Läraren kommer att ha en kontinuerlig kontakt med er för att säkerställa hur arbetet med skoluppgifterna fortlöper.

Är ditt barn hemma på grund av sjukdom eller av andra omständigheter så möjliggör vi som skola för ditt barn att utifrån ork kunna fortsätta följa med i undervisningen genom att arbeta med sina skoluppgifter.

Om du har frågor ber vi dig att ringa till växeln istället för att komma in på expeditionen för minimera risk för smittspridning. Du når skolan på telefon 08 556 47 800.

Alla elever och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Alla ska stanna hemma i två dagar efter att man blivit symtomfri. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 

Svar på många frågor om coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan också ringa 11313. 

 
Uppdatering 16/3: Information om Covid-19 (Coronavirus)


mars 16, 2020 3:20 e m av Emelie Bondesson

Västerholms Friskola AB  följer noga rapporteringen om coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som i nuläget bedömer risken för allmän smittspridning i Sverige till mycket hög, men att det inte finns någon anledning till att barn/elever som inte uppvisar några symtom ska stanna hemma från skolan. Däremot bör man vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och vid uppvisande av sådana symtom sjukanmäla sitt barn och kontakta 1177 Vårdguiden.

Regeringen har öppnat för en ökad flexibilitet för huvudmannen med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19). Den nya skolförordningen kan användas när en skola behöver stänga eller har hållit stängt till exempel på grund av att en stor del av personalen är frånvarande på grund av covid-19 eller efter samråd med smittskyddsläkare.

Den förordning som regeringen har beslutat om kan tillämpas i fyra olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skola stängd

  • på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten,
  • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning,
  • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat eller
  • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Förordningen får alltså inte användas för enstaka elever, för grupper av elever eller när en skola stänger av andra skäl, till exempel att många elever är frånvarande eller att det finns oro bland elever och vårdnadshavare.

Folkhälsomyndigheten gör återkommande riskbedömningar. Mer information och löpande uppdateringar om coronaviruset finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/

För mer information om hur covid-19 påverkar skolverksamhet, besök https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19—information-till-skolor-och-forskolor#Fragorochsvar 
Information kring covid-19 2020-03-12


mars 12, 2020 4:30 e m av Caroline Svane

Vh-information-angående-coronaviruset-covid-19
Uppdatering 10/3: Information om Covid-19 (Coronavirus)


mars 10, 2020 3:13 e m av Emelie Bondesson

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande coronaviruset så får vi frågor från vårdnadshavare angående hur vi hanterar situationen i vår skola, framför allt kopplat till utlandsresor gjorda under sportlovet.

Västerholms Friskola AB  följer noga rapporteringen om coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som i nuläget har uppdaterat risken för allmän smittspridning i Sverige till mycket hög, men att det inte finns någon anledning till att barn/elever som återkommer från utlandsresa och inte uppvisar några symtom ska stanna hemma från skolan. Däremot bör man vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och vid uppvisande av sådana symtom sjukanmäla sitt barn och kontakta 1177 Vårdguiden.

Folkhälsomyndigheten gör återkommande riskbedömningar. Mer information och löpande uppdateringar om coronaviruset finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/

*
Uppdatering: Information om Covid-19 (Coronavirus)


mars 3, 2020 11:21 f m av Emelie Bondesson

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande coronaviruset så får vi frågor från vårdnadshavare angående hur vi hanterar situationen i vår skola, framför allt kopplat till utlandsresor gjorda under sportlovet.

Västerholms Friskola AB  följer noga rapporteringen om coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som i nuläget har uppdaterat risken för allmän smittspridning i Sverige till måttlig (3 av 5), men att det inte finns någon anledning till att barn/elever som återkommer från utlandsresa och inte uppvisar några symtom ska stanna hemma från skolan. Däremot bör man vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och vid uppvisande av sådana symtom sjukanmäla sitt barn och kontakta 1177 Vårdguiden.

Folkhälsomyndigheten gör återkommande riskbedömningar. Mer information och löpande uppdateringar om coronaviruset finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 
Information om Covid-19 (coronaviruset)


mars 2, 2020 8:47 f m av Emelie Bondesson

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande coronaviruset så får vi frågor från vårdnadshavare angående hur vi hanterar situationen i vår skola, framför allt kopplat till utlandsresor gjorda under sportlovet.

Västerholms Friskola AB  följer noga rapporteringen om coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som i nuläget bedömer risken för allmän smittspridning i Sverige som låg, och att det inte finns någon anledning till att barn/elever som återkommer från utlandsresa och inte uppvisar några symtom ska stanna hemma från skolan. Däremot bör man vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och vid uppvisande av sådana symtom sjukanmäla sitt barn och kontakta 1177 Vårdguiden.

Folkhälsomyndigheten gör återkommande riskbedömningar. Mer information och löpande uppdateringar om coronaviruset finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 
Studiedag med fokus Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt


januari 31, 2020 10:39 f m av Emelie Bondesson

Vår pedagogiska utvecklingsgrupp genomförde den 30 januari en hel studiedag tillsammans med alla undervisande pedagoger. Temat är “Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt” och är inledningen på en kompetensutveckling som kommer att pågå även under läsåret 2020/2021.

Redan nu kan vi meddela att Tiia Ojala träffar hela kollegiet den åttonde juni utifrån rubriken Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt. Tiia är leg. lärare, fil. mag. i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare, leg. coach, föreläsare samt vinnare av läromedelsförfattarpriset Lärkungen 2014. Tiia har även arbetat som förstelärare och har även mångårig erfarenhet av att arbeta med nyanlända i alla åldrar.

 
ÖPPET HUS I FÖRSKOLEKLASS


januari 16, 2020 9:53 f m av Emelie Bondesson
Skolstart


augusti 6, 2019 5:19 e m av Caroline Svane

Hoppas att ni haft en fantastisk sommar där ni laddat batterierna inför läsåret 19/20

Från och med måndag 12 augusti har expeditionen öppnat igen och vi finns även tillgängliga per telefon på 08-556 47 800

På tisdag 13 augusti kl 8-13 är dock expeditionen stängd för kompetensutveckling

Eleverna är välkomna tillbaka 19 augusti enligt följande:

FSK börjar kl 9 och samlas på lågstadiets skolgård

Nya elever i år 1-9 börjar kl 8.30 och träffas på expedtionen

Elever som går hos oss sedan tidigare börjar kl 9 i sina klassrum.

Ses snart!

Bästa hälsningar

Rektorsgruppen
Öppet hus 18 maj


maj 13, 2019 1:15 e m av Caroline Svane
Biträdande rektor


januari 10, 2019 2:55 e m av Caroline Svane

Varmt välkomna tillbaka till en ny termin. Vi hoppas att ni alla har haft en trevlig ledighet.

För att öka min och mina rektorskollegors närvaro i verksamheten har vi från och med denna termin utökat rektorsgruppen med en tillförordnad biträdande rektor för åk 4 och 5.

Genom att vi förstärker rektorsgruppen kommer vi att kunna vara mer närvarande i verksamheten för att stödja personalen och därmed öka tryggheten, studieron och studieresultaten.

Jag kan med glädje presentera Palmina Pepelar som ny tillförordnad rektor för åk 4 och 5. Palmina arbetar idag som engelskalärare för åk 5 och har sedan 2013 varit arbetslagsledare för mellanstadiet. Palmina kommer fortsätta att undervisa åk 5 vid sidan av sitt rektorsuppdrag.

Camilla kommer fortsättningsvis att arbeta med FSK-år 3 samt fritidshemmet och Charlotte kommer att fortsätta vara biträdande rektor för åk 6-9.

Återigen, varmt välkommna tillbaka till en ny termin på Västerholm. Tillsammans blir vi en ännu bättre skola! 

Bästa hälsningar

Joakim Steinholtz