Fritidshemmens dag den 10 maj


maj 9, 2022 10:08 f m av Emelie Bondesson

Fritidshemmen är otroligt viktiga för elevers trygghet, utveckling och lärande. 

I fritidshemmen får elever möjlighet att utveckla breda kompetenser såsom samarbetsförmåga och problemlösning.

Fritidspedagogiken fokuserar på elevernas sociala, emotionella och praktiska utveckling, och undervisningen berikar förskoleklassen och grundskolan genom att i högre grad vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad.

Fritidspedagogiken är en framtidspedagogik, och den är ovärderlig!

Här firar fritidshemmens dag med kul aktiviteter mellan kl 13:30 – 16:00

 
Västerholm får ny hyresvärd


april 8, 2022 10:33 f m av Emelie Bondesson

Västerholms Friskola får ny hyresvärd
Skolan har under alla år hyrt lokalerna av Sisab som är ett kommunalt fastighetsbolag. Nu har Samhällsbyggarbolaget, SBB köpt husen och blir skolans nya hyresvärd.
 
Som elev och förälder kan ni vara trygga med att skolan fortsätter som vanligt.
 
Vi har blivit lovade att hyresnivåer och övriga villkor ska gälla i minst 10 år framöver.
Vi har haft en bra relation med Sisab som hyresvärd och ser ingen anledning till oro när SBB tar över.  SBB är en väletablerad aktör med gott anseende på fastighetsmarknaden och vi ser fram emot att utveckla skolan tillsammans för att möta framtidens behov av skola i ett växande Skärholmen.
 Mentor Sverige – Mentorsprogrammet


april 7, 2022 10:33 f m av Emelie Bondesson

Nu har 12 elever på Västerholms högstadie startat i Mentorsprogrammet. Alla våra elever i åk. 7 till åk. 9 har fått erbjudande om att söka till programmet. Eleverna har blivit matchade med en mentor från Näringslivet och kommer att träffa sin mentor ca. 2 gånger i månaden under 6 till 12 månader. Med sin mentor kan eleverna få studiestöd, göra aktiviteter ihop, fika, prata framtid, bolla tankar och ideér och mentorn kan öppna upp nya dörrar och världar. Allt är kostnadsfritt och stöds av olika företag. Vi vet med tidigare erfarenheter av Mentorsprogrammet att våra ungdomar har knutit kontakter för livet som är oerhört värdefullt när de har deltagit i programmet. 
Informationsmöte till blivande förskoleklass HT22


mars 30, 2022 8:48 f m av Emelie Bondesson

Varmt välkomna!

Torsdag den 7/4 kl. 17.30 i skolans matsal

Ni kommer att få träffa några av oss som jobbar i förskoleklass samt få information om vår verksamhet och om hur vi arbetar.

Vi kommer även att informera om datum för besök i skolan, överlämningssamtal förskola-skola, inskolningsdagarna i augusti samt om våra rutiner och tider i skolan och på fritids. Ni kommer även att få möjlighet att ställa egna frågor. 

Om ni inte har möjlighet att närvara denna dag är vi tacksamma om ni hör av er till oss och meddelar detta snarast möjligt.

Ansvarig i förskoleklass: Ann Larsson
Tel: 070-710 94 33
Mail: ann.larsson@vasterholm.se

Administratör: Sandra Albela                                                                                                           
Tel: 072-156 26 08
Mail: sandra.albela@vasterholm.se

Biträdande rektor F-3: Palmina Pepelar
Tel: 072-389 43 64
Mail: palmina.pepelar@vasterholm.se
Västerholms Filmfest 2021


november 15, 2021 3:32 e m av Emelie Bondesson

I fredags gick den årliga filmfesten på Västerholm av stapeln! Här ser ni vinnarbidraget. 

 

Psykopat på rymmenLärargalan nominerade 2021


oktober 29, 2021 1:43 e m av Emelie Bondesson

Vår lärare Lindah Kapil har blivit nominerad i Lärargalan 2021:

Lindah Kapil Västerholms friskola

Nominering:

Hon är snäll. Hon lär oss jätte bra. Hon kan lära oss saker på olika sätt. Jag nominerar min lärare för att hon lär oss elever äkta kunskap och tar upp viktiga saker och hon är snäll. Hon brukar ta upp saker som att man ska våga vara sig själv. Min lärare pushar oss till framtiden och tack vare min fina lärare har jag en känsla att jag kommer bli en såååå bra lärare som henne. Jag har gått i 2 andra skolor och i en mycket längre period men ändå så tycker jag att MIN lärare är den bästa i hela universum. Jag har aldrig haft en lika bra lärare som min fina lärare.

 
Filmfestival


oktober 28, 2021 3:33 e m av Emelie Bondesson

Den 12 november har eleverna en filmfestival i ämnet bild. Eleverna har skapat egna filmer i grupper om två eller fler. Eleverna kommer att ha en visning av filmerna i vår aula där bästa, kreativa film kommer att koras. 
Lovskola!


oktober 28, 2021 3:29 e m av Emelie Bondesson

Under v.44 anordnar Västerholm lovskola för elever i åk 6-9. Under lovskolan kan man som elev välja bland alla skolans ämnen och man undervisas av sina vanliga ämneslärare. Anmälan har gått ut till eleverna. 
Skolinspektionens granskning av skolor med långvarigt låga kunskapsresultat


september 8, 2021 2:34 e m av Emelie Bondesson

Under våren 2020 intervjuades Västerholms friskola AB av Skolinspektionen gällande skolans kunskapsresultat mellan åren 2010 och 2019. Intervjuerna genomfördes med huvudman, skolledning och skolpersonal.

Historiskt har skolans fokus varit att säkerställa att eleverna är gymnasiebehöriga, vilket vi utifrån skolans förutsättningar varit framgångsrika med, vilket också framgår i rapporten. Vid intervjun förklarade vi hur vårt fokus förändrats hösten 2017 för att nå en högre måluppfyllelse avseende fullständiga betyg. Detta har förändrat vår långsiktiga plan, vilket vi nu börjar se resultatet av. 

I december 2020 återkom Skolinspektionen med sitt beslut. I beslutet framgår det att Skolinspektionen anser att vi har vidtagit åtgärder för att förbättra kunskapsresultaten och att vi ska fortsätta aktivt arbeta med våra gemensamma förhållningssätt som präglas av höga förväntningar på våra elever. Utifrån framtagna kvalitetskriterier visade utredningen att vår verksamhet inom det granskade området fungerar väl. Nedan kan du ta del av Skolinspektionens beslut.

 

Bedömningar och utvecklingsområden


Skolinspektionen bedömer att huvudmannen i stor utsträckning har ett långsiktigt arbete med att skapa kontinuitet i skolans ledning, i syfte att bryta skolans låga kunskapsresultat. Utifrån framtagna kvalitetskriterier har

Skolinspektionens utredning inte visat annat än att verksamheten inom det granskade området fungerar väl.

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen och rektorn i stor utsträckning har en samsyn kring relevanta förklaringar till de långvarigt låga kunskapsresultaten, och kring insatsers effekter över tid. Utifrån framtagna kvalitetskriterier har

Skolinspektionens utredning inte visat annat än att verksamheten inom det granskade området fungerar väl.

Skolinspektionen bedömer att rektorn i flera delar har ett långsiktigt arbete för att det på skolan ska råda höga förväntningar och ett gemensamt ansvarstagande för elevernas kunskapsutveckling, i syfte att bryta de långvarigt låga kunskapsresultaten

  • Rektorn behöver fortsätta att aktivt verka för det finns ett gemensamt förhållningssätt bland den pedagogiska personalen som präglas av höga förväntningar på eleverna.

Utvecklingsområdet kommer inte att följas upp. Skolinspektionen förutsätter att rektorn fortsätter utvecklingsarbetet.
Här kan du läsa hela beslutet från Skolinspektionen

Beslut_Vasterholms-Friskola
Sommarsimskola


juni 17, 2021 2:07 e m av Emelie Bondesson

Sommar med Stockholmspolisen 2021


Information angående coronaviruset covid-19


mars 12, 2021 12:48 e m av Emelie Bondesson

Västerholm följer noga händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer och beslut. Vi har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning på skolan och har även beredskap för vidta ytterligare nödvändiga åtgärder.

Under vecka 10 har Västerholm liksom övriga högstadier i Stockholm haft distansundervisning enligt rekommendationer från  smittskyddsläkaren i Stockholm. Skolan har varit öppen som vanligt för förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshemmet. På måndag 15 mars välkomnar vi också alla högstadiets elever tillbaka till skolan.

För att minska risken för smittspridning vill vi att de vårdnadshavare som lämnar och hämtar sitt barn på skolan gör det utanför matsalen (morgonfritids) eller på skolgården. Där finns det  personal som möter er. Vi uppmanar samtliga vårdnadshavare och besökare att inte gå in i skolans lokaler utan att kontakta någon i personalen först. Bokade utvecklingssamtal sker enligt information från respektive elevs mentor. Huvudregeln är att de genomförs digitalt.

Elever, personal eller besökare som har symtom ska stanna hemma. Det gäller även vid lättare symtom som hosta, snuva, feber. Barn som är friska kan gå i skolan även om någon annan i familjen är sjuk förutsatt att det inte är i konstaterad covid-19. Om du är minsta tveksam rådgör med 1177. Vid konstaterad covid-19 i hushållet ska alla stanna hemma i minst en vecka. 

Inför påsklovet vecka 14 vill vi informera om att  Smittskydd Stockholm rekommenderar att om du planerar en utlandsresa så bör du stanna hemma i 7 dagar efter att du kommit åter till Sverige och provta dig på ankomstdagen och på dag 5. Detta bör ingå i planering inför eventuell utlandsresa. Rektor beslutar om ledighet. Generellt är skolan mycket restriktiv med att bevilja ledighet om det inte finns synnerliga skäl.

Vi vill också vädja om att du i möjligaste mån undviker riskmiljöer även utanför skoltid.
210224 – Information angående covid-19


februari 24, 2021 3:33 e m av Emelie Bondesson

Västerholm följer noga händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer och beslut. Vi har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning på skolan och har även beredskap för vidta ytterligare nödvändiga åtgärder.

Under tisdagen 23 februari gick smittskyddsläkaren i Stockholm ut med rekommendationen att Stockholms högstadier (årskurs 7-9) ska övergå till fjärr- och/eller distansundervisning veckan efter sportlovet, dvs vecka 10, för att minska smittspridningen.

Västerholm kommer att följa rekommendationen. 

Under torsdagen den 25/2 kommer alla elever att få information och instruktion om hur undervisningen ska ske under vecka 10. Ytterligare information till elever och vårdnadshavare kommer att publiceras i Admentum.

Skolan är öppen som vanligt för förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshemmet. 

För att minska risken för smittspridning vill vi att de vårdnadshavare som lämnar och hämtar sitt barn på skolan gör det utanför matsalen (morgonfritids) eller på skolgården. Där finns det  personal som möter er. Vi uppmanar samtliga vårdnadshavare och besökare att inte gå in i skolans lokaler utan att kontakta någon i personalen först. Bokade utvecklingssamtal sker enligt information från respektive elevs mentor. Huvudregeln är att de genomförs digitalt.

Elever, personal eller besökare som har symtom ska stanna hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Barn som är friska kan gå i skolan och förskolan även om någon annan i familjen är sjuk förutsatt att det inte är i konstaterad covid-19. Vid konstaterad covid-19 i hushållet ska alla vara hemma. 

Med hänsyn till sekretess och den enskildes integritet delger vi aldrig information om sjukdomstillstånd eller andra personliga förhållanden för enskilda elever eller medarbetare. 
Nya rekommendationer från smittskyddsmyndigheten i Stockholm


december 12, 2020 5:25 e m av Caroline Svane

Under fredagen den 11 december gick smittskyddsläkaren i Stockholm ut med rekommendationen att Stockholms högstadier ska övergå till fjärr- och/eller distansundervisning resten av terminen för att minska smittspridningen.

Västerholm kommer att följa rekommendationen. 

Måndag den 14 december träffas alla elever i årskurs 7-9  i sina vanliga klassrum kl. 9:00 för att få information och instruktion om hur undervisningen ska ske resten av veckan. 

Ytterligare information till elever och vårdnadshavare kommer att publiceras i Admentum.
Stöd för distans- och fjärrundervisning


mars 20, 2020 12:02 e m av Emelie Bondesson

Västerholm jobbar för fullt med att säkerställa att undervisningen fortsätter som vanligt på skolan samtidigt som vi förbereder för att kunna undervisa alla elever på distans om Regeringen fattar beslut om att skolorna ska stängas.

Vi har nu publicerat ett stöd för hur distans- och fjärrundervisning kan ske på Västerholm. Detta stöd är tillgänglig inte bara för alla elever och personal på Västerholm, utan för vem som helst som vill ta del av vårt arbete med att säkerställa en kvalitativ undervisning, även under dessa omständigheter.
 
Ni hittar sidan via den här länken: https://sites.google.com/vasterholm.se/distansundervisning/
 
Sidan går även att nå genom länk på vår förstasida.
 
Stort tack till all personal på Västerholm som ser till att vårt viktiga arbete fortsätter!
 
Uppdatering 10/3: Information om Covid-19 (Coronavirus)


mars 10, 2020 3:13 e m av Emelie Bondesson

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande coronaviruset så får vi frågor från vårdnadshavare angående hur vi hanterar situationen i vår skola, framför allt kopplat till utlandsresor gjorda under sportlovet.

Västerholms Friskola AB  följer noga rapporteringen om coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som i nuläget har uppdaterat risken för allmän smittspridning i Sverige till mycket hög, men att det inte finns någon anledning till att barn/elever som återkommer från utlandsresa och inte uppvisar några symtom ska stanna hemma från skolan. Däremot bör man vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och vid uppvisande av sådana symtom sjukanmäla sitt barn och kontakta 1177 Vårdguiden.

Folkhälsomyndigheten gör återkommande riskbedömningar. Mer information och löpande uppdateringar om coronaviruset finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/

*
Uppdatering: Information om Covid-19 (Coronavirus)


mars 3, 2020 11:21 f m av Emelie Bondesson

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande coronaviruset så får vi frågor från vårdnadshavare angående hur vi hanterar situationen i vår skola, framför allt kopplat till utlandsresor gjorda under sportlovet.

Västerholms Friskola AB  följer noga rapporteringen om coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som i nuläget har uppdaterat risken för allmän smittspridning i Sverige till måttlig (3 av 5), men att det inte finns någon anledning till att barn/elever som återkommer från utlandsresa och inte uppvisar några symtom ska stanna hemma från skolan. Däremot bör man vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och vid uppvisande av sådana symtom sjukanmäla sitt barn och kontakta 1177 Vårdguiden.

Folkhälsomyndigheten gör återkommande riskbedömningar. Mer information och löpande uppdateringar om coronaviruset finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 
Information om Covid-19 (coronaviruset)


mars 2, 2020 8:47 f m av Emelie Bondesson

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande coronaviruset så får vi frågor från vårdnadshavare angående hur vi hanterar situationen i vår skola, framför allt kopplat till utlandsresor gjorda under sportlovet.

Västerholms Friskola AB  följer noga rapporteringen om coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som i nuläget bedömer risken för allmän smittspridning i Sverige som låg, och att det inte finns någon anledning till att barn/elever som återkommer från utlandsresa och inte uppvisar några symtom ska stanna hemma från skolan. Däremot bör man vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och vid uppvisande av sådana symtom sjukanmäla sitt barn och kontakta 1177 Vårdguiden.

Folkhälsomyndigheten gör återkommande riskbedömningar. Mer information och löpande uppdateringar om coronaviruset finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 
Studiedag med fokus Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt


januari 31, 2020 10:39 f m av Emelie Bondesson

Vår pedagogiska utvecklingsgrupp genomförde den 30 januari en hel studiedag tillsammans med alla undervisande pedagoger. Temat är “Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt” och är inledningen på en kompetensutveckling som kommer att pågå även under läsåret 2020/2021.

Redan nu kan vi meddela att Tiia Ojala träffar hela kollegiet den åttonde juni utifrån rubriken Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt. Tiia är leg. lärare, fil. mag. i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare, leg. coach, föreläsare samt vinnare av läromedelsförfattarpriset Lärkungen 2014. Tiia har även arbetat som förstelärare och har även mångårig erfarenhet av att arbeta med nyanlända i alla åldrar.

 
ÖPPET HUS I FÖRSKOLEKLASS


januari 16, 2020 9:53 f m av Emelie Bondesson
Skolstart


augusti 6, 2019 5:19 e m av Caroline Svane

Hoppas att ni haft en fantastisk sommar där ni laddat batterierna inför läsåret 19/20

Från och med måndag 12 augusti har expeditionen öppnat igen och vi finns även tillgängliga per telefon på 08-556 47 800

På tisdag 13 augusti kl 8-13 är dock expeditionen stängd för kompetensutveckling

Eleverna är välkomna tillbaka 19 augusti enligt följande:

FSK börjar kl 9 och samlas på lågstadiets skolgård

Nya elever i år 1-9 börjar kl 8.30 och träffas på expedtionen

Elever som går hos oss sedan tidigare börjar kl 9 i sina klassrum.

Ses snart!

Bästa hälsningar

Rektorsgruppen
Öppet hus 18 maj


maj 13, 2019 1:15 e m av Caroline Svane
Biträdande rektor


januari 10, 2019 2:55 e m av Caroline Svane

Varmt välkomna tillbaka till en ny termin. Vi hoppas att ni alla har haft en trevlig ledighet.

För att öka min och mina rektorskollegors närvaro i verksamheten har vi från och med denna termin utökat rektorsgruppen med en tillförordnad biträdande rektor för åk 4 och 5.

Genom att vi förstärker rektorsgruppen kommer vi att kunna vara mer närvarande i verksamheten för att stödja personalen och därmed öka tryggheten, studieron och studieresultaten.

Jag kan med glädje presentera Palmina Pepelar som ny tillförordnad rektor för åk 4 och 5. Palmina arbetar idag som engelskalärare för åk 5 och har sedan 2013 varit arbetslagsledare för mellanstadiet. Palmina kommer fortsätta att undervisa åk 5 vid sidan av sitt rektorsuppdrag.

Camilla kommer fortsättningsvis att arbeta med FSK-år 3 samt fritidshemmet och Charlotte kommer att fortsätta vara biträdande rektor för åk 6-9.

Återigen, varmt välkommna tillbaka till en ny termin på Västerholm. Tillsammans blir vi en ännu bättre skola! 

Bästa hälsningar

Joakim Steinholtz
Stort tack för öppet hus i lördags!


november 27, 2023 10:21 f m av Caroline Svane

Stort tack till alla besökare som kom på vårt Öppna hus i lördags! Och ett stort tack till all personal som var här och visade upp vår fina verksamhet. Vilken härlig vinterdag det blev.

Om ni missade lördagens Öppna hus kommer en ny möjlighet den 20 januari.